Dlátový kypřič Talon Max

Hloubkový dlátový kypřič TALON MAX je nářadí pro efektivní zpracování půdy, který své uplatnění nalezne především při posklizňových pracích. Díky své vysoké průchodnosti dokáže zpracovat strniště i s velkým podílem rostlinných zbytků a lze jej tedy využít jako levnou a mnohem produktivnější náhradu orby. Při hloubce zpracování až 65 cm navíc dochází ke značnému provzdušnění půdy a narušení nepropustné vrstvy, což má blahodárný vliv na kořenový systém plodin. S výhodou lze stroj využít i pro uvolnění půdy na souvratích, utužené pohybem těžké zemědělské techniky.

Dláta hloubkového kypřiče jsou tvarována tak, aby rovnoměrně promíchávala celý půdní profil s rostlinnými zbytky. Pro zvýšení životnosti pracovních orgánů lze dláta opatřit různými povrchovými úpravami (vrstvou karbidů a karbidovými plátky), které se výborně hodí zejména do písčitých půd. Stroj je ovládán hydraulicky a může být dovybaven bočními clonami pro eliminaci tvorby hrůbků. Užitečné je i dovybavení stroje o samočistící dvojitých hrotových válců pro rozrušení povrchové vrstvy, které drobí hroudy a usnadňují další zpracování půdy. 

Do lehkých půd nabízíme kypřič s mechanickým jištěním slupic (pomocí tržného šroubu). Do těžkých půd, případně půd s vysokým podílem kamení dodáváme jištění hydropneumatické, které umožňuje výkyv a následně i plynulý návrat radlice do původní polohy v případě nárazu na překážku.

Hlavní přednosti stroje:

 • Pracovní hloubka až 65cm - narušení utužených vrstev a lepší vsakování srážek
 • Levnější a produktivnější náhrada orby s menší potřebou tažné síly
 • Možnost práce i ve vlhkých podmínkách
 • Drobící válce pro snazší další zpracování a přípravu půdy

Funkce a další výhody stroje:

 • Provzdušnění půdy až do hloubky 65cm
 • Narušení podorničí
 • Obnova vsakování vody
 • Podpora vzlínavosti
 • Snadná výměna dlát jedním šroubem
 • Robustní rám z vysokopevnostních materiálů
 • Nižší tahový odpor oproti klasickým pluhům - nižší spotřeba 
 • Práce se strojem až při 12km/h

 

 

                       Aktivní promíchání půdy až do hloubky 65cm                                      Drobící dvojitý hrotový válec ulehčuje další zpracování půdy

Robustní konstrukce rámů z profilů 100x100x10 mm a vysokopevnostní oceli
Robustní konstrukce rámů z profilů 100x100x10 mm a vysokopevnostní oceli
Otočná dláta s jednoduchou a rychlou montáží
Otočná dláta s jednoduchou a rychlou montáží
Drobící válec s vysokou únosností (průměr roury 220 mm) pro dokonale rovné pole
Drobící válec s vysokou únosností (průměr roury 220 mm) pro dokonale rovné pole
Vysoká průchodnost půdy díky velké výšce pod rámem
Vysoká průchodnost půdy díky velké výšce pod rámem
Jednoduché, pohodlné a spolehlivé ovládání stroje
Jednoduché, pohodlné a spolehlivé ovládání stroje
Modulární konstrukce umožňuje měnit počet a rozteč slupic se střižným jištěním
Modulární konstrukce umožňuje měnit počet a rozteč slupic se střižným jištěním

Verze H- hydraulicky skládaný, nesený, trojdílný rám

Verze P- hydraulicky skládaný, polonesený, dvojdílný rám

* Hmotnost se střižným jištěním slupic a dvojitým talon válem

Model

250/5

300/5

300/7

400/9

400/9 H

Počet slupic

5

5

7

9

9

Pracovní šířka (cm)

250

300

300

400

400

Transportní šířka (mm)

1990

2990

2990

4000

2990

Pracovní hloubka (cm)

65

65

65

65

65

Min výkon (kW)

140

150

170

200

210

Hmotnost* (kg)

1950

2020

2180

2920

3370

Pracovní rychlost (km/h)

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12

Boční clony
Opěrná kola
Secí/ hnojící nástavba
Dláta s delší životností
Sklopné nástavce válců
Novinky
10 % Sleva na stroje SMS CZ
16 Červen 2024

Čeští farmáři se v červnu mohou těšit na představení techniky SMS CZ na domácí půdě, a to hned na dvou akcích. Nejprve 18. a 19. 6. zavítají rokycanské stroje na výstavu Naše pole do Zbýšova u Čáslavi a 20. 6. se představí na Zemědělské výstavě na Hadačce. Pro návštěvníky je navíc nachystána atraktivní prodejní akce v podobě 10 % slevy při nákupu techniky SMS CZ.

Severit G 1200
12 Červen 2024

Český výrobce techniky na zpracování půdy a luk, SMS CZ s.r.o. uvádí na trh nový model kompaktoru SEVERIT G s pracovním záběrem 12 m. Rozšíření se dočkala také řada hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o stroje se záběry 4 a 5 m.

Terres en fête - Arras
06 Červen 2024

Od 7. června do 9. června se koná francouzská výstava Terres en fête, která se s průměrnou návštěvností až 85 000 lidí řadí mezi významné zemědělské události v zemi s dopadem zejména pro střední a severní část Francie. SMS CZ bude u toho, na ploše E17 partnera Fumery Pieces budou k vidění hned 4 rokycanské stroje.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů