Luční brány

Z důvodu intenzivnějšího využívání a požadavků na maximalizaci produkce spojených s častějším sekáním je žádoucí věnovat zvýšenou pozornost péči o trvalé travní porosty. Provzdušňování a přisévání trvalých travních porostů jsou přitom nezbytné činnosti v péči o louky a pastviny. 

Výhody přisevání

Přisévání je oproti kompletní obnově výrazně jednodušší a ekonomičtější metoda pro udržování kvality travních porostů. Jedná se o ekologickou metodu k rekultivaci luk a pastvin s různorodou druhovou skladbou a horší vegetací.   

Využití travních porostů ke krmení dobytka je základním a zároveň levným zdrojem zejména při chovu skotu. K zajištění optimální produktivity z vašich luk a pastvin, je na čase využít zkušeností firmy APV.

Typy strojů

Více informací na: https://cz.apv.at/produkty/louky-a-pastviny

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Kontaktní osoba: Jiří Andrlík
Telefon: +420 721 737 789
E-mail: andrlik@smscz.cz

Luční brány GS 300 M1
Luční brány GS 300 M1
Luční brány GS 600 M1
Luční brány GS 600 M1
Profi luční brány GP 300 M1
Profi luční brány GP 300 M1
Profi luční brány GP 600 M1
Profi luční brány GP 600 M1
Luční kombinace GK 250 M1
Luční kombinace GK 250 M1
Luční kombinace GK 300 M1
Luční kombinace GK 300 M1
Novinky
10 % Sleva na stroje SMS CZ
16 Červen 2024

Čeští farmáři se v červnu mohou těšit na představení techniky SMS CZ na domácí půdě, a to hned na dvou akcích. Nejprve 18. a 19. 6. zavítají rokycanské stroje na výstavu Naše pole do Zbýšova u Čáslavi a 20. 6. se představí na Zemědělské výstavě na Hadačce. Pro návštěvníky je navíc nachystána atraktivní prodejní akce v podobě 10 % slevy při nákupu techniky SMS CZ.

Severit G 1200
12 Červen 2024

Český výrobce techniky na zpracování půdy a luk, SMS CZ s.r.o. uvádí na trh nový model kompaktoru SEVERIT G s pracovním záběrem 12 m. Rozšíření se dočkala také řada hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o stroje se záběry 4 a 5 m.

Terres en fête - Arras
06 Červen 2024

Od 7. června do 9. června se koná francouzská výstava Terres en fête, která se s průměrnou návštěvností až 85 000 lidí řadí mezi významné zemědělské události v zemi s dopadem zejména pro střední a severní část Francie. SMS CZ bude u toho, na ploše E17 partnera Fumery Pieces budou k vidění hned 4 rokycanské stroje.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů