OPPP
Tento produkt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.
Projekt REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ je spolufinancován Evropskou unií.

Program spalovny

Firma se zabývá problematikou spalování odpadů již téměř 20.let.

Popis technologie

Základem spalovny je spalovací pec, která je projektována provedením a kapacitou dle zadání množství a charakteru odpadu.

Inženýrská činnost

Jednotlivá zakázka dodávky spalovny prochází časově i věcně náročným postupem a je projektována zcela individuelně.