OPPP
Tento produkt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.
Projekt REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ je spolufinancován Evropskou unií.