Diskové brány

Diskové brány jsou efektivním nářadím pro zpracování půdy po sklizni i před setím. Vyznačují se především nízkými provozními náklady a schopností zvládnout i nejtěžší půdní podmínky.

Diskové brány mulčovací

Diskové brány jsou efektivním nářadím pro zpracování půdy po sklizni i před setím. Vyznačují se především nízkými provozními náklady a schopností zvládnout i nejtěžší půdní podmínky.

Radličkové kypřiče

Radličkové podmítače a kypřiče jsou univerzálním kultivačním nářadím pro mělké až středně hluboké zpracování půdy, které vyniká velmi dobrým mísícím účinkem.

Radličkové kypřiče finišery

Radličkový kypřič FINIŠER je nářadí pro mělké a středně hluboké zpracování půdy. Kombinace pracovních orgánů a jejich uspořádání umožňují využít i efektivně nářadí i při prvním posklizňovém zpracování půdy v minimalizačních technologiích.

Hloubkové kypřiče

Hloubkové kypřiče mají v moderních agrotechnických postupech nezastupitelnou úlohu a to zejména v pěstitelských postupech hluboko kořenících plodin, ale i jako prostředek upravující váhové poměry v půdě.

Vály

Vály patří k nejtradičtějšímu nářadí, které nechybí ve výbavě žádného farmáře a ve specifických podmínkách jsou nezastupitelné.

Kompaktomaty

Kompaktomaty jsou základním nářadím v klasických – orebných agrotechnických postupech. SMS CZ nabízí spolehlivé nářadí pro všechny půdní podmínky.

Secí stroje

Secí stroje z produkce SMS CZ jsou určeny především pro moderní pěstevní technologie a umožňují kvalitní zakládání porostů všech zemědělských plodin v podmínkách úsporné agrotechniky.

Samonakládací přepravníky

Samonakládací přepravníky stébelnatých lisovaných plodin významně zvyšují efektivnost a produktivitu práce při sklizni slámy, sena a senáže.

nářadí

SMS CZ nabízí velmi široký sortiment nářadí pro čelní traktorové nakladače a pro manipulátory.

Aktuality

Výstavy a veletrhy