Luční vály GOLEM 520

Použitý předváděcí stroj s výbavou:

 • Rovnací hrablo
 • Dvouřadé prutové brány
 • Flotační kola 550/45-22,5
 • Automatické jištění křídel v transportní poloze
 • Svahová brzda prostředního válce
 • Brzděná náprava
 • Nakládací plošina secího stroje
 • Secí stroj APV- PS 500 (objem zásobníku 500 l) s hydraulicky poháněným ventilátorem
 • Závěs pomocí rozporky kat. III
 • Síla stěny válce 10 mm
 • Válce plnitelné vodou
 • Osvětlení
Technické údaje: 

Model

LV 520 T

Pracovní šířka

5780 mm

Přepravní šířka

2560 mm

Hmotnost

4950 kg

Hmotnost s vodní náplní

9500 kg

Pracovní záběr

5350 mm

Cena: 
520000.00
CZK
Kontaktní informace
Kontaktní osoba: 
Vladimír Cingroš
Telefon: 
606036705
Email: 
vlcingros@smscz.cz

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms