Grünlandbearbeitung

Cambridge - Walzen Trigon

Die Cambridge-Walzen TRIGON sind ein weit verbreitetes Werkzeug, dessen Funktionen und Vorzüge von allen Landwirten geschätzt werden und daher zur Grundausstattung jedes Landwirts gehören.

Cambridge - Walzen Titan

Die Cambridge-Walzen TITAN sind ein weit verbreitetes Werkzeug, dessen Funktionen und Vorzüge von allen Landwirten geschätzt werden und daher zur Grundausstattung jedes Landwirts gehören.

Wiesenwalzen Golem

Wiesenwalzen sind ein unentbehrliches Werkzeug für die Pflege von Dauergrasflächen.

Selbstlandender Transporteur Porto V15

Das Ernten von Halmfrüchten durch das Pressen von Riesenballen zeichnet sich durch viele bekannte Vorteile aus.

SELBSTLADENDER BALLENTRANSPORTER PORTO K18

Das Strohräumen durch das Pressen von Riesenballen zeichnet sich durch viele bekannte Vorteile aus.

Cambridge - Walzen Teran N

Die getragene Version der Walzen zeichnet sich durch Vielseitigkeit, Funktionalität und leichte Manövrierbarkeit aus.

Sämaschine SMART

Die SSD 300 ist eine universelle Sämaschine mit 3 m Arbeitsbreite.

Hackstriegel LANIO

The universal tined weeder Lanio is a suitable equipment for both grassland and field applications. For light soils can be machine equiped by 6mm tines.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů