Säen und Streuen

Innovation und Qualität aus Österreich

Neben der Produktion von Landmaschinen sind wir auch ein wichtiger Verkäufer von Produkten unseres österreichischen Partners - APV.

Im Mittelpunkt der Hauptaktivität der APV steht und eine besondere Herausforderung für sie ist die Entwicklung und Produktion innovativer Landmaschinen und Gartengeräte.

Die Maschinen von APV zeichnen sich durch sparsamen Betrieb, effiziente Betriebswirtschaft und hohe Arbeitseffizienz aus, was diesem Hersteller erlaubt hat, sich nicht nur in Europa, sondern auch auf allen anderen Kontinenten der Welt durchzusetzen.

Das APV-Sortiment umfasst folgende Produkte:

  • Scheibenstreuer
  • Pneumatische Mäh- und Düngergeräte
  • Wieseneggen
  • Wiesenwalzen
  • Feldeggen
  • Sternkrümeleggen
  • Winterdienststreuer

 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Herstellers www.apv.at 

 

Kontaktperson:

Vladimír Cingroš

email: vlcingros@smscz.cz

tel. 606 036 705

 

Broschüren zum Herunterladen auf der Seite: https://apv.at/en/service/downloads/brochures-training-material

 

PS 300 M1
PS 500 M1
PS 800 M1
PS 1600 M1
PS 300 M1D
PS 500 M1D
PS 300 M1D TWIN

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů