Disc cultivator Superior

Short disc cultivator is equipped with two rows of discs mounted on forged tines with maintenance-free bearings. Each pair of discs is protected against overloading by reliable system of rubber silentblocks which guarantees firm hold for each working unit. Optimal working depth is 5–18 cm which makes the cultivator suitable for minimization technology, classic ploughing system or grassland revitalization.

A wide range of machine variations and supplementary accessories helps to configure machine for all kinds of customers – from small family farms to large scale companies with emphases on extensive daily performance. All models can be equipped with springy crossboard behind the second disc row which flattens the ground of field during pre-sowing works perfectly.

  • Disc diameter 61 cm
  • Disc distance 125 mm
  • Working depth up to 18 cm

+ Robust and quality designed frame construction

+ Very high throughput of soil and plant residues through the machine

+ Machine stability even while high speed operation due to axle position in front of roller

+ Easy maintenance due to minimum points for lubrication

+ The finest components from top-class suppliers

+ Wide range of rollers for all conditions and other accessories

Spring crossboard helps to flatten field perfectly.
Spring crossboard helps to flatten field perfectly.
Automatic lock of wings in transport position.
Automatic lock of wings in transport position.
Mounting of discs in couples is a promise of right working angle in all conditions.
Mounting of discs in couples is a promise of right working angle in all conditions.
Reliable suspension of most strained middle roller.
Reliable suspension of most strained middle roller.
Side boards for flat field without the side ridges.
Side boards for flat field without the side ridges.
Easy and quick adjustment of working depth by washers- manually or hydralic.
Easy and quick adjustment of working depth by washers- manually or hydralic.

Machine construction:

Version 300 - rigid, carried, one-part frame
Version 300 P - rigid, semi-carried, one-part frame
Version 400 P- 600 P - hydraulic folded, semi-carried, two-part frame
Version 700 P- 800 P  - hydraulic folded, semi-carried, three-part frame                                                   

 

Standard tractor linkage:

Version 300 - three-point linkage of category III                                                                               
Version 300 P- 800 P - hitch of category III (alternatives: rigid eye, K80)   

 

 

*Weight of machine with tubular roller.

300

300 P

400 P

500 P

600 P

700 P

800 P

No. of discs

20

20

32

40

48

52

64

Min. power output (kW)

90

90

120

150

200

230

250

Weight*

2000

2300

5800

6170

6590

6900

7530

Working width (cm)

300

300

400

500

600

650

800

Transport width (mm)

3000

3000

2990

2990

2990

2990

3950

Max. working depth (cm)

18

18

18

18

18

18

18

Tire size

-

roller ø540 mm

550/45-22,5

550/45-22,5

550/45-22,5

700/40-22,5

700/40-22,5

*Weight of machine with tubular roller

Rollers

Tubular roller

ø 540 mm

standard type of roller

standard crumbling effect

Spiral roller

ø 540 mm

suitable for all soil types

good levelling effect

Cracker roller

ø 540 mm

suitable for all soil types without stones

perfect crumbling effect

Spring roller

ø 530 mm

suitable for all soil types

low stickiness in wet conditions

DDL roller

ø 560 mm

suitable for all soil types

perfect cutting and crumbling effect

perfect packing effect

Discs

Disc 610 mm Standard

Standard type

mounted by 4 bolts

thickness 6 mm

Disc 610 mm Labrador

perfect cutting effect

mounted by 4 bolts

thickness 6 mm

Disc 660 mm Labrador

perfect cutting effect

mounted by 6 bolts

thickness 6 mm

Other accessories

Support wheels

tire size 10/75-15,3

for semi-carried models

better and straighter lead of machine

better stability

lower strain of frame

 

Seeding unit

seeding of catch crops, crops or fertilization in one pass

available hopper volumes 200-500 l

easy control from tractor cabin

Springy crossboard

tines of profile 80x10 mm

perfect levelling

perfect crumbling

Hydraulic control of crossboard

easy and quick control of crossboard aggression according to terrain conditions 

Hydraulic control of working depth

easy and quick control of working depth according to needs and terrain conditions 

Not available

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms