Soil cultivation

English tamper HELIOS

Cultivator HELIOS is a machine for seedbed preparation in conditions of heavy soils and classical plow agro-technical practices.

Cultivator Finisher

The Finisher is a versatile tool for shallow and medium-depth tillage.

Chisel Subsoiler Talon Max

TALON MAX is a chisel plough for deep soil cultivation which is suitable especially for post-harvest activities.

Chisel subsoiler Talon Medium

TALON MEDIUM is a chisel plough for deep soil cultivation up to 45 cm. The main frame has the same design as MAX version, but Talon MEDIUM is equipped with shorter tines.

Roller Teran

Cambridge roller is widespread machine that is essential for every farmer. The roller TERAN has sophisticated design that excels in simplicity, working performance and undemanding maintenance.

Roller Titan

The roller TITAN is a universal machine suitable for meadow and soil cultivation with the widest working width.

Subsoiler Talon

The subsoiler TALON is a variable machine for deep soil cultivation which succeed in even in the toughest conditions.

Subsoiler Talon Kombi

The subsoiler TALON KOMBI is designed for aggregation with other tools such as disc harrow or seeding drills.

Seedbed cultivator Severit

Compactor SEVERIT is designed mainly for pre-sewing soil preparation.

Disc harrows Huron

Disc harrows HURON is characterized by classic arrangement of working sections in X shape layout.

Disc harrows Huron P

HURON P is classical disc harrow with working sections arranged in X shape layout.

Cultivator Atos

Atos is a versatile machine that can be used for pre-sowing preparation as well as post-harvest soil cultivation in minimization technologies.

Cultivator Arras

Arras is a universal cultivator with reduced distance between tines which is mostly used for pre-sowing soil preparation, especially for deeper soil loosening and crumbling of rough furrows up to 2

Disc cultivator Ontario

Short disc cultivator is equipped with two rows of discs mounted on high-strength steel tines with maintenance-free bearings.

Disc cultivator Superior

Short disc cultivator is equipped with two rows of discs mounted on forged tines with maintenance-free bearings.

Chisel Subsoiler Talon Optimum

TALON OPTIMUM is our smallest chisel subsoiler plough.

Roller Teran F

Front carried version of the roller. Roller Teran F is typical for its simplicity, operational reliability and very low demands on the maintenance.

Inter-row cultivator EKO

EKO is an carried machine for inter-row space cultivation of grown crops.

Tined weeder LANIO

The universal tined weeder Lanio is a suitable equipment for both grassland and field applications. For light soils can be machine equiped by 6mm tines.

Disc cultivator Superior G

Short disc cultivator is equipped with two rows of 61 cm diameter discs mounted on forged tines with maintenance-free bearings.

TALON GREEN

The TALON GREEN subsoiler is designed for deep cultivation and aeration of permanent grassland without disturbing the vegetation and without mixing the soil structure and pulling stones to the surface.

  • About company

    SMS CZ is a progressive engineering company with specialization in agriculture machinery and environmental technologies. The agricultural machinery program includes high quality machines for soil cultivation, pre-sowing preparation, rolling, meadow cultivation, grass seeding and reseeding that we sell all over the world. The division of environmental technologies designs and manufactures solution for waste incineration and flue gas stabilization.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů