Roller Teran F

Front carried version of the roller. Roller Teran F is typical for its simplicity, operational reliability and very low demands on the maintenance. Using high-quality materials on the exposed and stressed parts - especially shafts guarantees long-life of the machine.

  • Simple and reliable constructuction of the machine
  • Using original TitanLoc system to the perfect axial fixation of the cast-iron Cambridge segments on the shaft 
  • Wide range of the rollers up to Ø610mm 
  • GGG 50 – high quality of both, cast iron and bearings
* Weight with the C510/530 roller

Model

260

300

Working width (mm)

2500

2900

Transport width (mm)

2600

3000

Weight* (kg)

1050

1230

Working speed (km/h)

5-10

5-10

Min. power output (kW)

30

30

Linkage

TPL III/2

TPL III/2

Roller type

Ring type C
Ring type D
Ring type Z

Front section

Cult section
Springy levelling bar
News
SMS CZ in Portugal
14 September 2023

The Rokycany-based producer of agricultural machinery for soil, meadow and pasture processing, SMS CZ, is expanding its area of activity and entering into cooperation with a business partner in Portugal, where they will be used in a new segment of agriculture, which is the cultivation of nuts and dry fruits. SMS CZ machines were also presented to the Portuguese audience at the Agroglobal exhibition in Santarém.

SMS CZ - Kámen
14 September 2023

Autumn is here and with it a marathon of exhibitions and demonstrations featuring SMS CZ machines. Farmers in Portugal, France, Germany, Austria, Czech Republic, Hungary, Romania and Lithuania can look forward to it. You are cordially invited to all events.

FINISHER new
08 September 2023

From 13 September to 14 September, the agricultural exhibition Den Zemědělce will take place at the airfield near the village of Kámen u Pelhřimova. At the traditional event, SMS CZ will present a total of seven machines, with the premiere of the new generation of the FINISHER combined cultivator. Also on display will be the new TALON GREEN, subsoiler for meadows and pastures introduced a few days ago in České Budějovice.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů