Self-loading trailer Porto V15

Self-loading transporter PORTO V15 aggregates collection, loading and transportation of giant bales in one machine. Harvesting of stalk crops by pressing them into bales has many advantages. However, the effectiveness of this method is conditioned by the operator’s capability to handle bales, especially collection and removal from fields. Comparing machine performance output, operational cost and investment as well as demands on the operator, Self-loading transporter offers the most effective solution for collection, loading and transportation of pressed straw, hay or forage.

  • Machine aggregates several operations: collection, loading, transportation and unloading of bales
  • Average loading time is 40 seconds for 1 bale (including moving)
  • Quality designed frame construction
  • High strength materials and precise fabrication
  • Easy control from the tractor cabin

- The collection and loading are carried out with a fork which goes under the bale and it is loaded into the trailer with single operation. The standard fork is designed for bales with heights of 1200 – 1400 mm and it is universal for any bale diameter.

- Handling platform is equipped with hydraulic drive ram which moves bales towards the end of the trailer

- Unloading of the trailer is done by pushing bales out of the transporting platform hydraulically.

- All operation functions are controlled from the tractor cabin via an electro-hydraulic system.

Quality designed frame construction
Quality designed frame construction
Linkage type: fixed eye ø40 mm.
Linkage type: fixed eye ø40 mm.
High strength materials and precise fabrication
High strength materials and precise fabrication
Tipping back side for carry unloading.
Tipping back side for carry unloading.
Adjustable fork according to bale diameter.
Adjustable fork according to bale diameter.
Oil filter for hydraulic components protection
Oil filter for hydraulic components protection

Version

Porto V15

Trailer lenght

8500 mm

Trailer width

2800 mm

Height of unloaded trailer

2920 mm

Unloaded curb weight

2450 kg

Total weight

9420 kg

Transport speed

25 km/h

Loading capacities

15 pcs

Bales dimensions (height x ø)

120x150 cm

Linkage type

eye ø40 mm

Tire size

14,5/80-18

Brake system

yes

Other accessories

Additional oil filter

additional oil filtration

hydraulic components protection

Flotation wheels

Higher stability

Lower ground press

Not available
News
Bata Agro 2024
14 May 2024

From 13 May to 17 May, one of the biggest agricultural exhibitions in Bulgaria Bata Agro will take place. During the five exhibition days, farmers will have the opportunity to get acquainted with the autumn novelty of SMS CZ, the FINISHER 3G 400 cultivator. All of you are cordially invited to the stand of partner Agritrade BG.

10 April 2024

From 11 to 14 April, the Agra exhibition will take place in Leipzig, Germany. Visitors to the event can look forward to a total of 5 SMS CZ machines. At the stand of the Czech producer of agricultural machinery, there will be a disc cultivator, a meadow and cambridge roller, a seeder, or last year's novelty TALON GREEN, a deep subsoiler for meadows. All are welcome to the G63 outdoor area.

Talon Green in Benelux
13 February 2024

The autumn novelty TALON GREEN, a deep SUBSOILER for meadows and pastures, from the Czech agricultural equipment producer SMS CZ, will be presented to Belgian farmers for the first time at the Agridagen exhibition from 16 February to 18 February 2024.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů