адрес компании

Страна: Чешская республика                                                           Сайт: www.smscz.cz

Индекс: 337 01                                                                                      Телефон: +420 371 722 137

Город: Рокицаны                                                                                Факс: +420 371 722 596

Улица: Náměstí u Saské brány 12                                                       E-mail: smscz@smscz.cz

РАБОТНИКИ КОМПАНИИ

Йозеф Науш

Коммерческий директор

+420 602 189 918
naus@smscz.cz
Ондрей Хануш

Региональный менеджер по Европе

+420 724 511 447
hanus@smscz.cz
Александр Юров

Региональный менеджер по Восточной Европе

+420 774 212 063
yurov@smscz.cz
Петр Йирса

Региональный менеджер по Европе

+420 607 616 711
pjirsa@smscz.cz
Владимир Цингрош

Региональный менеджер Чехия, Словакия

+ 420 606 036 705
vlcingros@smscz.cz
Мартин Шмидл

Продажа запасных частей

+420 721 737 854
prodej@smscz.cz

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů