Глубокорыхлители

Глубокорыхлитель Talon

Глубокорыхлитель Talon был сконструирован как агрегат, которые может соответствовать всем требованиями покупателя. Основной функцией глубокорыхлителя является насыщение почвы кислородом а также раз

Глубокорыхлитель Talon Kombi

Глубокорыхлитель Talon Kombi сконструирован для агрегации с другими орудиями, например дисковыми лущильниками или сеялками.  Благодаря этому решению агрегат владелец глубокорыхлителя может совмести

  • О компании

    SMS cz s.r.o. это чешская, динамически развивающаяся компания, занимающаяся проектирование и производством высококачественной сельскохозяйственной техники для основной стерневой обработки почвы, предпосевной обработки почвы, а также обновления травяных поростов на лугах и пастбищах. Свою продукцию компания экспортирует по всему миру. Вторым направлением компании является разработка и внедрение техники и технологии защиты окружающей среды в области утилизации отходов, а именно проектирование и строительство под ключ заводов по сжиганию промышленных отходов и очистке угарных газов..

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů