Наши достижения

Текст о компании. Текст о компании. Текст о компании. Текст о компании. Текст о компании. Текст о компании. Сорбция вымывает в внутрипочвенный показатель адсорбируемости натрия. Гумус представляет собой пылеватый фраджипэн. Возмущение плотности отталкивает фронт. Текст о компании. Текст о компании. Текст о компании. Текст о компании. Текст о компании. Текст о компании. Текст о компании. Текст о компании. Текст о компании. Текст о компании. Текст о компании. Текст о компании.

Дилерская сеть

 • Наши партнеры находятся более чем в 30 странах
 • Общее количество дилеров по всему миру более 50
 • Каждый дилер центр проходит обучение минимально 1 раз в год

Широкий ассортимент

 • Наше портфолио составляет более 190 моделей агрегатов
 • Ежегодно мы производим более 500 единиц техники
 • На сегодняшний момент в мире работает 5497 агрегатов СМС

Конструкторский отдел

 • Solid Works - программа в которой мы создаем современные агрегаты
 • Каждый агрегат подвержен моделированию на проверку прочности
 • Применение самых современных материалов и конструкторских решений

Участие в выставках

 • Ежегодное участие более чем в 30 выставках
 • Ежегодное участие более чем в 20 днях поля
 • Традиционное посещение самых значимых выставок

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms