ООО СМС РУС

GPS coordinates: 
POINT (39.149406349701 51.712356396729)
Русский
Address: 
город Воронеж, улица Бульвар Победы 50, офис 2/2
Web: 
www.smscz.cz
Contact person: 
Александр Юров
Job position: 
Директор представительства
Mobile phone: 
+7 918 746 48 91
E-mail: 
yurov@smscz.cz

Country:

Новости
01 марта 2019

В период с 24 по 27 февраля в Париже проходила международная выставка сельскохозяйственной техники под названием SIMA 2019. Наша компания приняла участие и выставила технику на площаде более 200 м2.

07 сентября 2018

Новинкой этого года стал луговой каток GOLEM 300 - АЭРАТОР, предназначенный за уходом лугов и пастбищ. Каток мы впервые показали на чешской сельскохозяйственной выставке TechAgro 2018  в г. Брно.

03 августа 2018

Полевые испытания дискового лушильника Онтарио 800 и демо-показ Кэмбридж катков Теран 15,2м в Саратовской области. Большие хозяйства нуждаются в современной высокопроизводительной технике.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů