45. ročník veletrhu Země živitelka 2018

Je za námi 45. ročník veletrhu Země živitelka 2018. Shledáváme tento ročník velice úspěšným. V průběhu 6 dnů veletrh navštívilo přes sto tisíc návštěvníků a mnoho z nich se zastavilo u našeho stánku. Tento rok jsme na výstavu přivezli celkem pět strojů.

Jako zástupce strojů pro zpracování půdy jsme v Českých Budějovicích přestavovali radličkový kypřič ATOS 300 s pružinovým jištěním, který zaujal návštěvníky nejen svou nízkou cenou v porovnání s konkurencí.

ATOS 300

Těžištěm expozice SMS CZ pro letošní ročník však byly stroje pro zakládání a obnovu trvalých travních porostů, luk a pastvin. Farmáři malých i velkých zemědělských podniků se stále více začínají zajímat o techniku a technologii údržby svých pastvin tak, aby byli schopni vyprodukovat dostatečné množství píce pro svůj dobytek. Cena lisovaných balíků píce v tomto roce značně stoupla a z jejich prodeje se stává lukrativní byznys. Samozřejmě v případě, že zemědělec vyprodukuje více sena nebo senáže, než spotřebuje pro svoji vlastní potřebu. To jsou hlavní důvody, proč roste zájem o techniku firmy SMS CZ, která se výrobou a vývojem strojů na obnovu luk a pastvin zabývá již patnáctým rokem.

Na výstavě jsme představili celkem čtyři stroje určené pro obnovu trvalých travnatých porostů. Prvním z nich byl tří metrový nesený válec TERAN N osazený agresivními pery 80x10 mm a dvěmi řadami prutových bran, které zabezpečují vyčesání stařiny a rozrušení povrchu porostu. Travní směs je do připraveného povrchu seta volně pomocí eletrické sečky a následně utužena zubatým litinovým válcem.

Dalším strojem na obnovu luk a pastvin, který jsme v Českých Budějovicích vystavili byl TRIGON 520, na kterém bylo možno prohlédnout široký sortiment volitelného příslušenství: Prutové brány s pevnou lištou, ploché, zahnuté, nebo nožové ostří pružného smyku. Tři druhy válců: hladké, zubaté a cambridge. Stroj byl rovněž osazen secí jednotkou pro přísev travin. Běžně je však taková kombinace využívána pro setí meziplodin nebo jiných, mělce setých plodin, jako je třeba řepka.

   

Na veletrhu jsme tento rok představili dvě novinky. Malý, jednoduchý a levný secí stroj se záběrem 3 metry, který je primárně určený pro zakládání trvalých travnatých porostů, ale rovněž se dá využít pro výsev obilovin, nebo meziplodin na menších výměrách polí. Secí stroj je v této konfiguraci vybaven prutovými branami a dvěmi řadami secích botek, které osivo aplikují přímo do země. Osivo je následně přimáčknuto pomocí válce. Na výběr jsou opět různé druhy litinových válců, hladký válec (plnitelný vodou) nebo dokonce gumový, který může sloužit i jako pojezdový při přepravě.

Novinkou toho roku je také luční válec GOLEM 300 Areator, který je opět určený na obnovu a rekultivaci trvavalých travinatých porostů. 17 cm dlouhé kované ostří prořízne povrch porostu, čímž dochází k jeho provzdušnění. Zároveň dojde k zlepšení schopnosti půdy zadržovat vodu a vláhu, což se v letošním roce projevilo jako zásadní problém vzhledem k nízkému úrnu srážek. Vedlejším efektem je narušení travního drnu a podpora odnožování.

Secí stroj - novinka   GOLEM 300 Aerator

O tento stroj byl na veletrhu velký zájem. Pokud byste si ho nejprve chtěli vyzkoušet, rádi vám ho půjčíme. Neváhejte a kontaktujte naše obchodní oddělení: smscz@smscz.cz

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms