Historie společnosti

Společnost SMS CZ, s.r.o. ve své činnosti navazuje na strojírenskou tradici, jejíž nejhlubší kořeny sahají až do roku 1897. Ze slévárenské činnosti, kterou se firma zabývala do druhé světové války, se k výrobě zemědělským strojů dostala transformací na STS Rokycany. Drobná malosériová výroba se servisem zemědělské techniky byla v té době doplňována řadou dalších programů. Tuto činnost STS Rokycany provozovala až do devadesátých let, než došlo k její privatizaci.

V roce 1993 vznikla nová společnost s názvem SMS CZ, s.r.o., které navazovala na úspěchy a zkušenosti z předchozích let. Byl vytvořen nový výrobní program, jehož podstatou byla strojní a inženýrská výroba techniky a technologie v oblasti zemědělství a životního prostředí. Během své novodobé historie společnost získala široké zkušenosti v obou inženýrských oblastech a dynamicky se rozvíjela. V současnosti se SMS CZ zabývá konstrukcí a výrobou vlastních, vysoce kvalitních zemědělských strojů pro zpracování půdy, předseťovou přípravu, válení, obnovu a zakládání luk a pastvin, které prodává do celého světa. V oblasti techniky a technologie životního prostředí se společnost zaměřuje na projektovou přípravu, výrobní a stavební realizaci spaloven odpadů a zařízení pro čištění spalin.

Důležité milníky

1993

Založení firmy SMS CZ s.r.o. a začátek novodobé historie podniku s dlouholetou tradicí strojírenské výroby.

1995

Výroba prvního vlastního stroje na zpracování půdy. Diskové brány Huron, tehdy pod označením DB, se staly tahounem rozvoje firmy v 90. letech.

2005

Výroba prvního stroje pro údržbu trvalých travních porostů – Luční vály LV 520. V té době ještě holé vály, bez dalšího příslušenství, bez možnosti přepravy s vodní náplní.

2006

První vyrobený secí stroj – od té doby nejsofistikovanější výrobek firmy SMS CZ.

2012

Zahájení exportu válů Titan na Nový Zéland. Milník, který významně urychlil vývoj strojů pro údržbu trvalých travních porostů.

2013

Vstup firmy na kanadský trh, kam se podařilo umístit první dva velké stroje – Finisher 700 a diskový podmítač Superior 1000.

2015

První stroj umístěný na kontinentu Austrálie.

2017

Vstup firmy na trh severní ameriky. Klíčovým produktem je zde diskový podmítač Superior.

Novinky
SMS CZ - Kámen
14 Září 2023

Rokycanský výrobce zemědělských strojů na zpracování půd, luk a pastvin, SMS CZ, rozšiřuje oblast své působnosti a uzavřením spolupráce s obchodním partnerem vstupuje do Portugalska, kde budou nacházet uplatnění v novém segmentu zemědělství, kterým je pěstitelství ořechů a suchých plodů. Stroje SMS CZ se zároveň představili portugalskému publiku na výstavě Agroglobal v Santarénu.

SMS CZ - Kámen
14 Září 2023

Podzim je tu a s ním i maraton výstav a předváděcích akcí, na kterých se představí stroje SMS CZ. Těšit se mohou zemědělci v Portugalsku, Francii, Německu, Rakousku, Česku, Maďarsku, Rumunsku a Litvě. Na všechny akce Vás srdečně zveme.

Nový FINISHER
08 Září 2023

Od 13. 9. do 14. 9. proběhne na letišti u obce Kámen u Pelhřimova zemědělská výstava Den zemědělce. Na tradiční akci představí SMS CZ celkem sedm strojů, přičemž premiéru si zde odbyde nová generace kombinovaného kypřiče FINISHER. K vidění bude i novinka TALON GREEN, hloubkový kypřič pro louky a past  viny představený před několika dny v Českých Budějovicích.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů