Secí stroj SMART

Secí stroj pro menší farmáře s maximálně univerzálním využitím. V základním provedení vhodný pro zakládání či přisévání travních porostů. Díky široké výbavě je však možné ho využít i pro polní práce a setí většiny běžných plodin.

Základní provedení zahrnuje:

  • secí jednotka s objemem zásobníku 200 l a hydraulicky hnaným ventilátorem
  • elektronický ovladač do kabiny traktoru (model 1.2)
  • hladký opěrný válec o průměru 510 mm a sílou stěny 12 mm se stěrkou (plnitelný vodou)
  • tříbodový závěs kat. III/2
  • dvě řady výsevních diskových jednotek na gumovém silentbloku s osovou 
  • meziřádková rozteč 125 mm

Jednotka

300

Pracovní šířka

cm

290

Přepravní šířka

mm

3000

Délka

mm

1970

Váha (v základním provedení)

kg

Meziřádková rozteč

mm

125

Dostupné objemy zásobníku

l

200, 300, 500

Pracovní rychlost

km/h

8-15

Opěrné válce

Hladký válec

ø 510 mm

síla stěny 12 mm

plnitelný vodou

Litinový válec D

ø malého kotouče 540 mm

ø velkého kotouče 570 mm

ø hřídele 60 mm

Litinový válec Z

ø kotoučů 400 nebo 500 mm

ø hřídele 50 mm

Gumový válec LT

ø 560 mm

lze použít i pro polonesený stroj

Secí jednotka

Volitelný objem zásobníku

Dostupné objemy:

200, 300, 500 l

Hydraulický pohon ventilátoru

pro větší dávkování osiva

Ovládací jednotka

Ovládací modul 1.2
Ovládací modul 5.2
Ovládací modul 6.2

Senzory rychlosti

Senzor rychlosti - 7-pólový kabel
Senzor rychlosti - čidlo kola
Senzor rychlosti - radar
Senzor rychlosti- GPS

Ostatní senzory

Spínací senzor

umístění na horním bodu TBZ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů