Secí stroj SMART

Secí stroj SMART je vysoce univerzální nářadí určený především pro menší farmáře. V základním provedení vhodný pro zakládání či přisévání travních porostů. Díky široké výbavě je však možné využít stroj i pro polní práce a setí většiny běžných plodin. Konstrukční řešení umožňuje práci v náročných podmínkách těžkých, suchých a kamenitých půd. 

 

Základní provedení zahrnuje:

  • secí jednotka s objemem zásobníku 200 l a elektricky hnaným ventilátorem
  • elektronický ovladač do kabiny traktoru (model 1.2)
  • hladký opěrný válec o průměru 510 mm a sílou stěny 12 mm se stěrkou (plnitelný vodou)
  • tříbodový závěs kat. III/2
  • dvě řady výsevních diskových jednotek osazených na gumových silentblocích 
  • meziřádková rozteč 125 mm
Pružné uložení secích jednotek
Pružné uložení secích jednotek
Nastavení opěrného válce pomocí klipů
Nastavení opěrného válce pomocí klipů
Zavlačovač pro přípravu secí drážky
Zavlačovač pro přípravu secí drážky
Ovládací modul k automatické regulaci secí dávky dle rychlosti a zdvihu
Ovládací modul k automatické regulaci secí dávky dle rychlosti a zdvihu
Secí jednotky pro efektivní setí přímo do drážky
Secí jednotky pro efektivní setí přímo do drážky
Různé výsevní hřídelky dle velikosti osiva
Různé výsevní hřídelky dle velikosti osiva
Pevné uchycení prutů zavlačovače
Pevné uchycení prutů zavlačovače
Senzor polohy horního táhla
Senzor polohy horního táhla
8-16 výsevních vývodů
8-16 výsevních vývodů

SMART 300

Pracovní šířka (mm)

2900

Přepravní šířka (mm)

3000

Délka (mm)

1970

Váha (v základním provedení) (kg)

Meziřádková rozteč (mm)

125

Dostupné objemy zásobníku (l)

200, 300, 500

Pracovní rychlost (km/h

8-15

Opěrné válce

Hladký válec

ø 510 mm

síla stěny 12 mm

plnitelný vodou

Litinový válec D

ø malého kotouče 540 mm

ø velkého kotouče 570 mm

ø hřídele 60 mm

Litinový válec Z

ø kotoučů 400 nebo 500 mm

ø hřídele 50 mm

Gumový válec LT

ø 560 mm

lze použít i pro polonesený stroj

Secí jednotka

Volitelný objem zásobníku

Dostupné objemy:

200, 300, 500 l

Hydraulický pohon ventilátoru

pro větší dávkování osiva

Elektrický pohon ventilátoru

Ovládací jednotka

Ovládací modul 1.2
Ovládací modul 5.2
Ovládací modul 6.2

Senzory rychlosti

Senzor rychlosti - 7-pólový kabel
Senzor rychlosti - čidlo kola
Senzor rychlosti - radar
Senzor rychlosti- GPS

Ostatní senzory

Spínací senzor

umístění na horním bodu TBZ

ostatní

zavlačovač
Tlačítko výsevku
Senzor stavu naplnění zásobníku

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů