Vály Teran N

Nesená verze válů vynikající svojí univerzálností, funkčností a snadnou manévrovatelností. Díky krátké konstrukci je těžiště stroje velmi blízko závěsu a je tak vhodný i pro méně výkonné traktory či svažité pozemky. Solidní dílenské zpracování celého výrobku s využitím nejkvalitnějších materiálů na exponovaných místech – zejména hřídelích a závěsech, je garancí vysoké životnosti tohoto nářadí.

  • Jednoduchá a spolehlivá konstrukce rámu stroje
  • Využití originálního systému TitanLoc k dokonalému axiálnímu stažení litinových cambridge segmentů na hřídeli
  • Široký výběr válců – cambridge nebo zubatý v průměru do 610 mm
  • GGG 50 – vysoká kvalita litiny na kotoučích i domečcích ložisek
  • Možnost montáže secích nástaveb s variabilním výkonem a uživatelským komfortem
Robustní smyková lišta
Robustní smyková lišta
Silné dráty Ø12mm
Silné dráty Ø12mm
Systém TitanLoc k dokonalému axiálnímu stažení litinových kotoučů na hřídeli
Systém TitanLoc k dokonalému axiálnímu stažení litinových kotoučů na hřídeli
Objemy násypky 100-500l
Objemy násypky 100-500l
Komfortní plošina pro snadné doplňování zásobníku
Komfortní plošina pro snadné doplňování zásobníku
Jednoduché ovládání rovnací sekce
Jednoduché ovládání rovnací sekce

 

* Hmotnost stroje s kotouči Z550, prutovými branami a pružným smykem.

Model

260

300

350

Prac. šířka (cm)

260

300

350

Transp. šířka (mm)

260

3000

2235

Váha* (kg)

1450

1700

1950

Pracovní rychlost (km/h)

6-12

6-12

6-12

Min. výkon (kW)

40

40

50

Standardní závěs

TBZ III/2

TBZ III/2

TBZ III/2

Typy válců

Kotouče C

Základní typ kotouče

⌀ 510 nebo 610 mm

především pro polní práce

Kotouče D

⌀ 540 mm

pro polní i luční práce

Kotouče Z

⌀ 450 nebo 550 mm

pro polní i luční práce

Rovnací sekce

Prutové brány s pevnou lištou

⌀ drátů 12 mm

 

 

Prutové brány s pružným smykem

⌀ drátů 12 mm

profil per 80x10 mm

nožové ostří

Secí nástavba

Secí nástavba

setí plodin, meziplodin nebo přihnojování jedním přejezdem

dostupná v objemech násypky 200-500 l

pohodlné ovládání z kabiny traktoru

Ovládací moduly sečky

Ovládací modul 1.2
Ovládací modul 5.2

Snímače rychlosti

Radarový snímač
Snímač GPS
7-pólový kabel

Snímače zdvihacího ústrojí

Snímače zdvihacího ústrojí horního táhla
7-pólový kabel

Ostatní

Tláčítko výsevku
Snímač stavu naplnění zásobníku

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms