Adresa firmy

SMS CZ s.r.o.    
Náměstí U Saské brány 12 Téléphone: +420 371 722 137
337 01, Rokycany Fax: +420 371 722 596

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

E-mail: smscz@smscz.cz
  Web: www.smscz.cz
  IČ: 48360830
  TVA/DIČ: CZ48360830

 

 

ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI

Vladimír Cingroš

Vertreter CZ + SK

+420 606 036 705
vlcingros@smscz.cz
Jiří Andrlík

Vertreter CZ + APV produkte

+420736404730
andrlik@smscz.cz
Petr Jirsa

Geschäftsführer

+420 607 616 711
pjirsa@smscz.cz
Ondřej Hanuš

Vertreter - Europa + Übersee

+420 724 511 447
hanus@smscz.cz
Lukáš Valla

Vertreter - Österreich

+420 702 211 023
verkauf@smscz.cz
Alexander Yurov

Vertreter - Osteuropa

+420 774 212 063
yurov@smscz.cz
Martin Šmídl

Verkauf von Ersatzteilen

+420 721 737 854
prodej@smscz.cz
Martin Drnec

Service und Beschwerden

+420 731 317 579
drnec@smscz.cz
Irena Reindlová

Leiter der Wirtschaftsabteilung

+420 724 162 524
reindlova@smscz.cz
Jan Šimáně

Expeditionsabteilung

+420 723 456 089
simane@smscz.cz

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů