Výstavy

20. 08. - 23. 08. 2020
Agrokomplex - Nitra
Slovensko, Nitra
www.agrokomplex.sk
27. 08. - 01. 09. 2020
Země Živitelka
Czech Republic, České Budějovice
https://www.zemezivitelka.cz/
09. 09. - 12. 09. 2020
Agrotechniek
Neatherlands, Spijkweg
https://www.agrotechniekholland.nl/
08. 10. - 10. 10. 2020
Riga
Riga, Latvia
https://www.aml-ramava.lv/en/home
14. 10. - 17. 10. 2020
Moldagrotech- Kišiněv
Kišiněv, Moldavsko
www.moldagrotech.moldexpo.md
08. 11. - 12. 11. 2020
Sima- Paris
France, Paříž
https://en.simaonline.com
08. 11. - 12. 11. 2020
Sima- Paříž
Francie, Paříž
https://en.simaonline.com
22. 11. - 24. 11. 2020
Interpom - Kortrijk
Belgium, Kortrijk
556
www.interpom.be
25. 11. - 28. 11. 2020
Messe Wels
Austria, Wels
https://agraria-expo.com/ne13/?pn=2
Novinky
28 Květen 2020

V rámci blížících se žní a s tím souvisejících letních polních operací nabízíme kombinovaný disko-radličkový kypřič Finišer s výraznou slevou 25%.

09 Září 2019

Ve dnech 4-6. září proběhla výstvava Landbouwvakdagen při hranici Nizozemí s Belgií za účasti SMS CZ.

09 Září 2019

Závěrem srpna se tradičně hlavní pozornost českých zemědělců upřela do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka.

  • O společnosti

    SMS CZ je česká, dynamicky se rozvíjející společnost, zabývající se konstrukcí a výrobou vlastních, vysoce kvalitních zemědělských strojů pro zpracování půdy, předseťovou přípravu, válení, obnovu a zakládání luk a pastvin, které prodává do celého světa. V oblasti techniky a technologie životního prostředí se společnost zaměřuje na projektovou přípravu, výrobní a stavební realizaci spaloven odpadů a zařízení pro čištění spalin.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms