Až sedm operací v jednom přejezdu

To je kompaktor SEVERIT z dílny rokycanského výrobce zemědělské techniky SMS CZ. Díky kombinaci různých typů pracovních orgánů, dokáže stroj při jednom přejezdu pozemek srovnat, rozdrobit hroudy a precizně připravit seťové lůžko.

Kompaktory nacházejí využití zejména po orbě, kdy je třeba kvalitně a rychle připravit půdu pro založení porostů. Výhodou kompaktorů je fakt, že stroje dokážou připravit půdní lůžko jedním přejezdem, což šetří nejenom samotnou půdu, ale také čas a provozní náklady. Pokud jde o ochranu půdy nedocenitelnými schopnostmi strojů jsou obnova vodního režimu půdního profilu, který každý přejezd navíc narušuje, provzdušňění a přivedení tepla do půdy díky kypřící sekci, bránění negativnímu zhutňování půdy za pomoci kypřičů strop traktoru, ale také kvalitní vcházení plodin díky vytvořenému rovnému seťovému lůžku. Kompaktory lze využít i v minimalizačních technologiích při mělčích pracích.

Modelovou řadu kompaktorů SEVERIT od SMS CZ tvoří celkem 7 strojů s pracovními záběry od 3 do 10 m. Pro stroje je charakteristická spolehlivá, odolná a robustní konstrukce z vysokopevnostních materiálů.

S výjimkou SEVERIT 300 se jedná o polonesený, hydraulicky skládaný stroj. SEVERIT 300 je s pracovním záběrem 3 m neseným strojem tvořeným jedním rámem osazeným pracovními sekcemi. Konstrukce strojů s pracovními záběry 4 až 6 metrů (SEVERIT 400 - SEVERIT 600) je tvořena dvěma rámy, osmimetrová verze stroje (SEVERIT 800), třídílným rámem a desetimetrová verze (SEVERIT 1000) pak pěti dílným rámem, které se do transportní polohy skládají hydraulicky a kolmo vůči ose stroje.

Nabídka je tedy opravdu široká a vyberou z ní jak malí farmáři s výkonově slabšími stroji, tak i podniky, kde je vyžadován vysoký denní výkon. SEVERIT 300 lze agregovat s traktory s min. výkonem 107 HP (80 kW), SEVERIT 1000 pak vyžaduje výkon tažného stroje 308 HP (230 kW).

Nápravu stroje najdeme u modelů s pracovním záběrem od čtyř metrů a je umístěna v zadní části SEVERITU za pracovními sekcemi. V pracovní pozici se kola automaticky zvednou a nebrání hladkému užívání stroje. Navíc efektivně dotěžují zadní část stroje, což je benefit při využití zejména třetího opěrného válce. Nápravu lze na přání osadit širokými flotačními koly vhodnými pro menší utužení půdy.

Výhodou SEVERITU je vysoká pracovní rychlost, která může být až 15 km/h. To šetří zemědělcům čas, a navíc vysoké pracovní rychlosti umožňují i lepší drobení hrud, a tedy vytvoření homogennější strukturu půdního profilu.

Hlavní pracovní sekce je ve standardu tvořena dvěma řadami radliček, nebo je na přání možnost stroj osadit třemi řadami per, ty jsou vhodné na lehčí a jemnější práci do lehčích půd. Mezi další pracovní orgány, ze kterých si zemědělec vybírá patří přední a zadní smyk, kdy lze navíc volit mezi pevnou a pružnou variantou, až tři řady opěrných válců opět s širokou nabídkou různých typů (od lištového, crosskil až po dvojitý crosskil válec) a kypřič stop traktoru. Hloubku sekcí lze nastavovat mechanicky, nebo pohodlně z kabiny traktoru za pomocí hydrauliky a pracovní hloubka může být až 15 cm.

Předpokladem pro spolehlivou a kvalitní práci kompaktoru je zapravení rostlinných zbytků do hloubky min 5 cm. Velikost těchto zbytků by zároveň měla být co nejmenší. Široké rozestupy mezi jednotlivými pracovními sekcemi orgánů brání jejich zanesení a umožňují, aby byl SEVERIT nasazen i na polích s drobným podílem rostlinných zbytků nebo i na vlhčích půdách a ve vlhkých podmínkách.

Kompaktor SEVERIT farmářům, díky vysoké pracovní rychlosti a možnosti osadit jej až sedmi pracovními sekcemi, šetří čas a peníze. Zákazníci si navíc na stroji pochvalují jednoduché ovládání a nízké nároky na údržbu s minimem mazacích míst.

Více o SEVERITU zde: https://www.smscz.cz/cz/node/137

 

Novinky
10 % Sleva na stroje SMS CZ
16 Červen 2024

Čeští farmáři se v červnu mohou těšit na představení techniky SMS CZ na domácí půdě, a to hned na dvou akcích. Nejprve 18. a 19. 6. zavítají rokycanské stroje na výstavu Naše pole do Zbýšova u Čáslavi a 20. 6. se představí na Zemědělské výstavě na Hadačce. Pro návštěvníky je navíc nachystána atraktivní prodejní akce v podobě 10 % slevy při nákupu techniky SMS CZ.

Severit G 1200
12 Červen 2024

Český výrobce techniky na zpracování půdy a luk, SMS CZ s.r.o. uvádí na trh nový model kompaktoru SEVERIT G s pracovním záběrem 12 m. Rozšíření se dočkala také řada hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o stroje se záběry 4 a 5 m.

Terres en fête - Arras
06 Červen 2024

Od 7. června do 9. června se koná francouzská výstava Terres en fête, která se s průměrnou návštěvností až 85 000 lidí řadí mezi významné zemědělské události v zemi s dopadem zejména pro střední a severní část Francie. SMS CZ bude u toho, na ploše E17 partnera Fumery Pieces budou k vidění hned 4 rokycanské stroje.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů