Červená agregace na Slovensku

Začiatkom augusta minulého roku sme v Roľníckom družstve v Cíferi spustili zaujímavú kombináciu strojov z portfólia českej firmy SMS Rokycany.  Je to prvá takáto kombinácia prevádzkovaná na Slovensku.

Ide o spojenie  hĺbkového dlátového kypriča Talon Kombi s označením 400/8diskových  brán Ontario 400.

Napriek tomu, že takúto kombináciu firma SMS Rokycany ponúka už dlhšiu dobu vo svojom výrobnom programe, nie je v širšom okolí vôbec využívaná.

Jasnou požiadavkou technikov z Roľníckeho družstva v Cíferi, ktorí chceli nielen začať a v hojnej miere využívať podrývanie na pozemkoch, ktoré družstvo obhospodaruje, bolo minimalizovať prejazdy a zanechať pôdu pripravenú prakticky na sejbu. Na základe týchto požiadaviek sme doporučili stroje, ktoré má náš český dodávateľ vo výrobnom programe. Ide o hĺbkový kyprič s trojbodovým závesom, na ktorý sa dajú aplikovať ďalšie pôdu spracujúce stroje. V tomto prípade si klient vybral do kombinácie krátke diskové brány ukončené klasickým prútovým valcom.

 

Uvedenú kombináciu sme si boli s klientmi pozrieť priamo vo výrobnej fabrike firmy SMS v Rokycanoch, kde nám na neďalekom pozemku aj túto kombináciu predviedli . Náš klient si tak mohol takúto kombináciu nielen naživo pozrieť pri práci, ale aj skúsiť prenastaviť , pričom prítomný bol aj konštruktér firmy SMS.

Klient sa nakoniec rozhodol pre verziu so záberom 4 metre a keďže nemá problém s priamym prístupom na svoje pozemky, tak si  vybral nesklopné verzie strojov.  V rámci predvádzania sme nastavili pracovnú hĺbku na 38cm u hĺbkového kypriča a  8cm na diskových bránach. Ich 315k traktor s takto nastavenou súpravou nemal väčšie ťažkosti.

Záverom snáď len to, že v priebehu týždňa od spustenia strojov v Roľníckom družstve v Cíferi, touto kombináciou podryli a pripravili takmer 140 hektárov. Napriek pretrvávajúcim suchám v priebehu minuloročného leta, sa vhodne zvolenou kombináciou strojov pracujúcich naraz v rámci jedného prejazdu podarilo dosiahnuť  dobre pripravenú pôdu bez väčších hrúd, čo bola veľká výhoda pre sejbu ďalšej plodiny a to repky olejnej. Pozitívny vplyv podrývania bol dobre badateľný hneď po prvých veľkých búrkach, kedy ani napriek veľkému množstvu vody, ktorá na polia spadla v priebehu krátkeho času neboli žiadne splaveniny ani zatopenia.

Ďalšie využitie tohto náradia dodaného našou firmou ANJA AGROTECHNIK, s.r.o. nedalo na seba dlho čakať. Už na jeseň v Cíferi tieto stroje opäť zapojiť a poriadne využili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:http://www.anjaagrotechnik.sk/zaujimava-kombinacia-strojov-firmy-sms-rok...

Novinky
10 % Sleva na stroje SMS CZ
16 Červen 2024

Čeští farmáři se v červnu mohou těšit na představení techniky SMS CZ na domácí půdě, a to hned na dvou akcích. Nejprve 18. a 19. 6. zavítají rokycanské stroje na výstavu Naše pole do Zbýšova u Čáslavi a 20. 6. se představí na Zemědělské výstavě na Hadačce. Pro návštěvníky je navíc nachystána atraktivní prodejní akce v podobě 10 % slevy při nákupu techniky SMS CZ.

Severit G 1200
12 Červen 2024

Český výrobce techniky na zpracování půdy a luk, SMS CZ s.r.o. uvádí na trh nový model kompaktoru SEVERIT G s pracovním záběrem 12 m. Rozšíření se dočkala také řada hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o stroje se záběry 4 a 5 m.

Terres en fête - Arras
06 Červen 2024

Od 7. června do 9. června se koná francouzská výstava Terres en fête, která se s průměrnou návštěvností až 85 000 lidí řadí mezi významné zemědělské události v zemi s dopadem zejména pro střední a severní část Francie. SMS CZ bude u toho, na ploše E17 partnera Fumery Pieces budou k vidění hned 4 rokycanské stroje.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů