Diskový podmítač SUPERIOR: vysoký pracovní výkon i při vysokých rychlostech

Diskové podmítače patří mezi dlouhodobě oblíbené stroje českého výrobce zemědělské techniky SMS CZ s.r.o. sloužící k podmítce, či předseťové přípravě po orbě, či kypření. Nabídku rokycanské firmy tvoří celkem dvě modelové řady, přičemž SUPERIOR je zástupce krátkých a těžkých podmítačů.

Polonesený model SUPERIOR je nabízený v pracovních záběrech 5 a 6 m. Stroj je tvořený dvěma samostatnými křídly, hydraulicky skládanými. Vše je vyrobeno z vysoce odolného a tuhého materiálu. V transportní poloze, kdy jsou křídla stroje zvednuta kolmo vůči rámu stroje, má stroj šířku 2,99 m, což umožňuje pohyb i po veřejné komunikaci. Stejně jako statní technika SMS CZ i SUPERIOR je držitelem EU homologace pro provoz na komunikacích.

Podmítač je osazen dvěma řadami disků o průměru 610 mm. Disky jsou uloženy na bezúdržbových ložiscích na kovaných dvouslupicích, které jsou jištěné proti přetížení pomocí gumových silentbloků. To zvyšuje tuhost a odolnost stroje i v náročných půdních podmínkách.

Integrovaná náprava umístěná za disky a před rovnací válce zaručuje vyšší stabilitu stroje při práci a efektivně jej dotěžuje, během transportu má pak SUPERIOR výbornou manévrovatelnost.

Pracovní hloubka stroje může být až 18 cm a nastavuje se buď mechanicky, nebo na přání je možné SUPERIOR osadit hydraulickým ovládáním. Díky prodloužení vzdáleností jednotlivých pracovních orgánů je zajištěna vynikající průchodnost rostlinných zbytků, a to i ve vysokých rychlost. Zákazníci na rokycanském podmítači oceňují právě fakt, že stroj dokáže pracovat při rychlost až do 16 km/h.

Stroj je možné vybavit širokým příslušenství. V nabídce je řada opěrných válců, novinkou je možnost vybavení stroje dvojitými opěrnými válci, jako jsou například dvojitý cracker, dvojitý U válec nebo kombinace trubkového a lištového válce. Díky integrované nápravě jsou opěrné válce rozděleny do tří části, přičemž středový válec za koly stroje je odpružený pro zvýšení kvality práce zejména v těžších podmínkách a při vyšších rychlostech. Dalším volitelným příslušenstvím je secí nástavba využitelná pro setí meziplodin, či na hnojení. Zapomenout nesmíme ani na opěrná kola zvyšují efektivitu kopírování terénu a různé tipy disků.

Stroj je vhodný na rychlou mělkou podmítku, stejně jako pro hlubší zpracování půdy až do 18 cm, ale také pro intenzivní promíchání rostlinných zbytků, či jejich rovnoměrné zapravení do půdy, předseťovou přípravu půdy po orbě, či kypření, zpětné utužení půdy a obnovení kapilarity.

Pro ty zemědělce a firmy, kteří vyžadují vysoký denní výkon má SMS CZ s.r.o. v nabídce model diskového podmítače SUPERIOR G. Jedná se o podmítač nabízený v pracovních záběrech 8, 10 a 12 m. Od modelu SUPERIOR se odlišuje konstrukcí, která je hydraulicky skládaná směrem dopředu, což umožňuje vertikální a horizontální kopírování terénu. Nabídku doplňuje řada lehkých podmítačů ONTARIO.

Technika SMS CZ bude k vidění na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA, konané od 24. do 29. srpna, a to na venkovní ploše 201. Všichni zájemci stroje na zpracování půdy a luk jsou na stánek SMS CZ srdečně zváni.

Novinky
TALON GREEN v Belgii
13 Únor 2024

Podzimní novinka TALON GREEN, hloubkový kypřič určený na louky a pastviny, od české výrobce zemědělské techniky SMS CZ bude poprvé představen belgickým zemědělcům na výstavě Agridagen konané od 16. 2. do 18. 2. 2024 Odborné i laické veřejnosti se společně s novinkou představí ještě další čtyři stroje SMS CZ.

30 ledna 2024

Období jara přináší také potřebu věnovat pozornost stavu luk a pastvin. Tedy napravit škody způsobené přes zimu černou zvěří, zvážit vyčesání mechů, šetrné prokypření a provzdušnění půdy, stejně jako případný přísev. Všechny tyto úkony lze uskutečnit s využitím největších lučních válů na trhu GOLEM od české společnosti SMS CZ. A protože není nad zkušenost farmáře, zajeli jsme vyzpovídat pana Jungvirta z Čech, jak mu jeho GOLEM 540 pomáhá v jeho práci a potřebách.

SMS CZ Newsletter
19 Prosinec 2023

Vánoční vydání našeho SMS CZ Newsletteru. Přejeme příjemné počtení na závěr roku

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů