Meziřádkový kultivátor EKO

EKO je nesený kultivátor, který je vhodný ke zpracování půdy mezi řádky vzešlého porostu. Jeho variabilní konstrukce stroje umožňuje nejen úpravu meziřádkové rozteče ale i volbu pracovních orgánů v závislosti na požadované funkci.

Základními pracovními orgány mohou být šípové radličky, které 100% podříznou pracovní záběr a jsou vhodné zejména pro první prokypření při mělkém zpracování nebo práci v lehčích půdách. Druhou variantou je robustní dlátová radlice doplněná krojidlem a dvěmi menšími dláty. Díky tomu je vhodná pro hlubší zpracování či práci ve velmi suchých a těžších půdách. 

Funkce stroje:

  • Kypření meziřádkového prostoru
  • Narušení půdního škraloupu
  • Provzdušnění půdy
  • Možnost aplikace hnojiva
  • Likvidace vzešlého plevele- úspora chemických přípravků

Přednosti stroje:

+ Jednoduchá konstrukce nenárošná na údřžbu

+ Dokonalé kopírování jednotek pomocí paralelogramů a opěrných koleček

+ Nastavitelná tuhost pružení

+ Ochanné desky nebo kotouče proti poškození porostu

Model

R4

R6

R8

Počet řádků

4

6

8

Meziřádková vzdálenost (cm)

70-75

70-75

70-75

Počet pracovních jednotek

5

7

9

Přepravní šířka (cm)

250

250

300

Pracovní hloubka (cm)

2-10

2-10

2-10

Min. výkon traktoru (kW)

40

55

75

Pracovní jednotky

Radličková jednotka

- 5 ks šípových radliček na pružných slupicích

- 100% podříznutý záběr

- vhodné pro mělčí zpracování 

Dlátová jednotka

- 1 ks robustní dlátové radlice s přídavnými křidélky

- 2 ks menších dlát na pružných slupicích

- vhodné pro hlubší zpracování nebo těžší půdy

Chrániče rostlin

Talířový chránič
Deskový chránič

Ostatní

Zavlačovač
Aplikátor hnojiva
Novinky
10 % Sleva na stroje SMS CZ
16 Červen 2024

Čeští farmáři se v červnu mohou těšit na představení techniky SMS CZ na domácí půdě, a to hned na dvou akcích. Nejprve 18. a 19. 6. zavítají rokycanské stroje na výstavu Naše pole do Zbýšova u Čáslavi a 20. 6. se představí na Zemědělské výstavě na Hadačce. Pro návštěvníky je navíc nachystána atraktivní prodejní akce v podobě 10 % slevy při nákupu techniky SMS CZ.

Severit G 1200
12 Červen 2024

Český výrobce techniky na zpracování půdy a luk, SMS CZ s.r.o. uvádí na trh nový model kompaktoru SEVERIT G s pracovním záběrem 12 m. Rozšíření se dočkala také řada hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o stroje se záběry 4 a 5 m.

Terres en fête - Arras
06 Červen 2024

Od 7. června do 9. června se koná francouzská výstava Terres en fête, která se s průměrnou návštěvností až 85 000 lidí řadí mezi významné zemědělské události v zemi s dopadem zejména pro střední a severní část Francie. SMS CZ bude u toho, na ploše E17 partnera Fumery Pieces budou k vidění hned 4 rokycanské stroje.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů