Novinka roku 2021 - těžký diskový podmítač SUPERIOR 800G

Poptávka ze strany zákazníků společnost SMS CZ k rozšíření řady SUPERIOR G o nové provedení stroje s 8m pracovním záběrem na vlastním nosiči. Těžké provedení diskových podmítačů SMS - SUPERIOR pokrývá pracovními záběry 3-12m. V roce 2021 došlo k uvedení nové konstrukce u záběru 8m.

První stroj byl dodán koncovému zákazníkovi na jaře letošního roku a další následují na letní sezonu podmítek a příprav do Maďarska a Kanady. Základem stroje zůstavá kovaná dvouslupice jištěná gumovými silentbloky. Disky průměru 610mm popřípadě 660mm na bezúdržbových dvouřadých ložiscích zajišťují podmítky a hlubší zpracování až do hloubky 18cm.

Pracovní hloubka se udržuje pomocí opěrných válců, nápravy a opěrných kol. Stroj se vyznačuje výbornou průchodností a to i při vysokých rychlostech nad 15km/h.Nová konstrukce 8m představuje dvoukřídlovou koncepci stroje. Pro přepravu zákazník ocení zejména kompaktnost stroje a šířku pod 3m. Transportní výška stroje je přitom do 4m. 

Důležitou součástí stroje jsou také volitelné opěrné válce, kterých nabízí česká společnost SMS CZ širokou řadu. Zákazník je tedy schopný si vybrat typ válce, který mu ideálně sedí do jeho podmínek. Typ válce lze také vybírat s ohledem na požadovanou operaci ať už na mělkou rychlou podmítku, či na předseťovou přípravu půdy.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů