Nový kombinovaný kypřič FINISHER se představí na Bata Agro v Bulharsku

Od 13. 5. do 17. 5. se koná v Bulharsku Bata Agro, jedna z největší zemědělských výstav v zemi. Během pěti výstavních dní budou mít farmáři možnost se seznámit i s podzimní novinkou SMS CZ, kombinovaným kypřičem FINISHER 3G 400. Všichni jste srdečně zváni na stánek partnera Agritrade BG.

„Stroje SMS CZ se představí na stánku bulharského partnera 2A-30, kterému tímto děkujeme za spolupráci a možnost prezentace. Společně s novým kombinovaným kypřičem bude k vidění také kompaktor SEVERIT 500. Všechny srdečně zveme na akci,“ říká Petr Jirsa, jednatel SMS CZ s.r.o.

Nová generace kombinovaného kypřiče FINISHER byla veřejnosti představena na podzim loňského roku. Stroj určený pro první posklizňové zpracování půdy a do minimalizačních technologií vyniká zejména non-stop hydropneumatickým jištěním, dále pracovní hloubkou až 35 cm a prodlouženými rozestupy pracovních sekcí, čím se snižuje riziko ucpání stroje rostlinnými zbytky. K dispozici jsou celkem tři modely FINISHER 300, 400 a 520, přičemž druhý a třetí jmenovaný jsou tvořeny dvěma pracovními rámy, hydraulicky skládanými kolmo vůči ose stroje.

Bulharským zemědělcům se představí model FINISHER 400 s pracovním záběrem 415 cm. Přední část plně hydraulicky ovládaného stroje tvoří dvě řady disků o průměru 510 mm a rozestupy 125 mm. Disky jsou umístěny za pomoci bezúdržbových ložisek na dvojité slupici upevněné na rám stroje s využitím gumových silentbloků. Celá sekce se stará o mělkou podmítku a nařezání rostlinných zbytků. Následuje část s třemi řadami radlic o rozestupech 310 mm pro prokypření půdy. Non-stop hydropneumatické jištění radlic lze regulovat v rozmezí 400-700 kg. V zadní části za integrovanou nápravou se nachází rovnací sekce (pera, či disky) a válec, sloužící ke srovnání a utužení půdy. Stroj disponuje širokou nabídkou příslušenství, včetně různých typů válců.

 

Dalším strojem z dílny české společnosti k vidění na akci je SEVERIT 500. Jedná se o kompaktor s pracovním záběrem 5 m využívaným v předseťové přípravě. Konstrukčně se stroj skládá ze dvou ramen hydraulicky skládaných kolmo vůči ose stroje. Vlastní náprava je situovaná do zadní části a v pracovní poloze se automaticky zvedne. Díky kombinaci různých typů pracovních orgánů je schopen SEVERIT při jednom přejezdu srovnat pozemek, rozdrobit hroudy a zároveň precizně připravit seťové lůžko. Uplatnění proto nachází nejen v klasické agrotechnice po orbě, ale i v případě minimalizačních technologií při mělčím zpracování. Díky široké nabídce příslušenství dokáže kombinovat až 7 pracovních úkonů v rámci jednoho přejezdu, čím jednak šetří provozní náklady a náklady na pořizování techniky, ale také pole samotné, před opakovaným vjížděním techniky a tím negativním utužováním půdy.

Všichni jste srdečně zváni na stánek Agritrade BG.

 

Novinky
10 % Sleva na stroje SMS CZ
16 Červen 2024

Čeští farmáři se v červnu mohou těšit na představení techniky SMS CZ na domácí půdě, a to hned na dvou akcích. Nejprve 18. a 19. 6. zavítají rokycanské stroje na výstavu Naše pole do Zbýšova u Čáslavi a 20. 6. se představí na Zemědělské výstavě na Hadačce. Pro návštěvníky je navíc nachystána atraktivní prodejní akce v podobě 10 % slevy při nákupu techniky SMS CZ.

Severit G 1200
12 Červen 2024

Český výrobce techniky na zpracování půdy a luk, SMS CZ s.r.o. uvádí na trh nový model kompaktoru SEVERIT G s pracovním záběrem 12 m. Rozšíření se dočkala také řada hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o stroje se záběry 4 a 5 m.

Terres en fête - Arras
06 Červen 2024

Od 7. června do 9. června se koná francouzská výstava Terres en fête, která se s průměrnou návštěvností až 85 000 lidí řadí mezi významné zemědělské události v zemi s dopadem zejména pro střední a severní část Francie. SMS CZ bude u toho, na ploše E17 partnera Fumery Pieces budou k vidění hned 4 rokycanské stroje.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů