Polní brány

Polní brány slouží k rozrušení půdní vrstvy a zároveň k eliminaci plevelů v jeden časový okamžik.

Při vláčení dochází k průniku prstů do půdního profilu a eliminaci výhonků plevelů. Uvolněná a rozdrobená povrchová vrstva je přitom zásadní při likvidaci plevelů. Zároveň platí, že čím menší výhonek, tím lepší odplevelení. Nejefektivnější je likvidace ve stadiu, kdy je plevel ještě sotva viditelný. Jakmile doroste do stádia o 2-4 lístcích, je tento proces obecně zbytečný.  

Hvězdicový kultivátor (RH) - plečka s rotujícími kotouči otočnými ve směru jízdy až o 30°. Rotující kypřící kotouče zavalují nebo vykořeňují plevel, podporují tvorbu nových výhonů a rozrušují tvrdou půdní vrstvu na povrchu. Díky rotaci kotoučů se na prstech nezachycují rostlinné ani půdní zbytky. 
více informací na - https://en.apv.at/products/crop-care/rotary-hoe/

Polní brány (AS) - při vláčení dochází k prostupu prstů do hloubky 2-3cm, čímž dochází k narušení tvrdé povrchové vrstvy. Tím je zajištěno provzdušnění povrchové vrstvy a také přerušení kapilarity. Hlavní aplikace stroje je však likvidace plevele. Právě klíčící a mírně vzrostlé plevele jsou vytahováno a ukládány na povrch, kde následně odumírají. To znamená, že přibližně 90% plevelů je eliminováno. 
více informací na - https://en.apv.at/products/crop-care/tined-weeder/

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Kontaktní osoba: Jiří Andrlík
Telefon: +420 721 737 789
E-mail: andrlik@smscz.cz

Rotační kultivátor RH 600 M1
Rotační kultivátor RH 600 M1
Rotační kultivátor RH 600 M1
Luční brány AS 1200 M1
Luční brány AS 1200 M1
Luční brány AS 600 M1
Luční brány AS 600 M1
Novinky
SIMA Paris 2022
20 Říjen 2022

Od 6. do 10. listopadu se SMS CZ zúčastní pařížského veletrhu SIMA 2022.

30 Červen 2022

Během jara uvedla česká značka SMS CZ na trh novou generaci diskového podmítače Ontario s pracovní šířkou 5 a 6 metrů.

14 Červen 2022

Po sérii akcí v zahraničí se letos poprvé představujeme na domácí půdě.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů