Polní den na Hadačce 2019

Za účasti společnosti SMS se dne 27.6.2019 uskutečnil tradiční polní den u Hadačky na severu Plzeňska. Stroje představované naší společnosti se dlouhodobě vyznačují svojí univerzálností s možností aplikace na polích i loukách. V rámci naší expozice byly ukázány diskové brány ONTARIO DBM 500S sloužící k mělké posklizňové podmítce, předseťové přípravě a třeba i k obnově trvalých travních porostů. Dále luční vál Golem 300 v provedení „Aerátor“, jakožto stroj sloužící k provzdušnění půdy, narušení suchého půdního bloku a srovnání pozemku, který přitahoval značný zájem zvědavých návštěvníků.

Hlavní pozornost návštěvníků naší expozice však směřovala k letošní novince, secímu stroji SMART 300, a k nové verzi kompaktoru SEVERIT K600.

Secí stroj SMART300 je univerzální nářadí určené především pro přísev do trvalých travních porostů i s možností aplikace na poli k setí většiny běžných plodin. Pozornost si vysloužila hlavně u farmářů živočišné výroby, kde je veliký tlak na kvalitu a regeneraci luk a pastvin poničených dobytkem nebo divokými prasaty.

Řada kompaktorů SEVERIT dostala patřičných úprav tak, aby byly plně zajištěny požadavky našich zákazníků. Vývojové oddělení SMS se u nové verze kompaktorů zaměřilo na rozšíření nabídky o další příslušenství a o možnost aplikace stroje i ve složitějších pracovních podmínkách s větším podílem posklizňových zbytků a vlhkosti. První takto upravené stroje již byly dodány svým novým majitelům a výstavní stroj z Hadačky vybavený hydraulicky ovládaným pružným smykem, předním lištovým válcem průměru Ø450mm, pracovní sekcí šípových radliček a zadním dvojitým crosskill válcem byl rovnou na akci poptán několika zákazníky na vyzkoušení. 

V případě zájmu o vyzkoušení uvedených strojů neváhejte a kontaktujte naše obchodní oddělení sms@smscz.cz

 

Novinky
10 % Sleva na stroje SMS CZ
16 Červen 2024

Čeští farmáři se v červnu mohou těšit na představení techniky SMS CZ na domácí půdě, a to hned na dvou akcích. Nejprve 18. a 19. 6. zavítají rokycanské stroje na výstavu Naše pole do Zbýšova u Čáslavi a 20. 6. se představí na Zemědělské výstavě na Hadačce. Pro návštěvníky je navíc nachystána atraktivní prodejní akce v podobě 10 % slevy při nákupu techniky SMS CZ.

Severit G 1200
12 Červen 2024

Český výrobce techniky na zpracování půdy a luk, SMS CZ s.r.o. uvádí na trh nový model kompaktoru SEVERIT G s pracovním záběrem 12 m. Rozšíření se dočkala také řada hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o stroje se záběry 4 a 5 m.

Terres en fête - Arras
06 Červen 2024

Od 7. června do 9. června se koná francouzská výstava Terres en fête, která se s průměrnou návštěvností až 85 000 lidí řadí mezi významné zemědělské události v zemi s dopadem zejména pro střední a severní část Francie. SMS CZ bude u toho, na ploše E17 partnera Fumery Pieces budou k vidění hned 4 rokycanské stroje.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů