Polní den na Hadačce 2019

Za účasti společnosti SMS se dne 27.6.2019 uskutečnil tradiční polní den u Hadačky na severu Plzeňska. Stroje představované naší společnosti se dlouhodobě vyznačují svojí univerzálností s možností aplikace na polích i loukách. V rámci naší expozice byly ukázány diskové brány ONTARIO DBM 500S sloužící k mělké posklizňové podmítce, předseťové přípravě a třeba i k obnově trvalých travních porostů. Dále luční vál Golem 300 v provedení „Aerátor“, jakožto stroj sloužící k provzdušnění půdy, narušení suchého půdního bloku a srovnání pozemku, který přitahoval značný zájem zvědavých návštěvníků.

Hlavní pozornost návštěvníků naší expozice však směřovala k letošní novince, secímu stroji SMART 300, a k nové verzi kompaktoru SEVERIT K600.

Secí stroj SMART300 je univerzální nářadí určené především pro přísev do trvalých travních porostů i s možností aplikace na poli k setí většiny běžných plodin. Pozornost si vysloužila hlavně u farmářů živočišné výroby, kde je veliký tlak na kvalitu a regeneraci luk a pastvin poničených dobytkem nebo divokými prasaty.

Řada kompaktorů SEVERIT dostala patřičných úprav tak, aby byly plně zajištěny požadavky našich zákazníků. Vývojové oddělení SMS se u nové verze kompaktorů zaměřilo na rozšíření nabídky o další příslušenství a o možnost aplikace stroje i ve složitějších pracovních podmínkách s větším podílem posklizňových zbytků a vlhkosti. První takto upravené stroje již byly dodány svým novým majitelům a výstavní stroj z Hadačky vybavený hydraulicky ovládaným pružným smykem, předním lištovým válcem průměru Ø450mm, pracovní sekcí šípových radliček a zadním dvojitým crosskill válcem byl rovnou na akci poptán několika zákazníky na vyzkoušení. 

V případě zájmu o vyzkoušení uvedených strojů neváhejte a kontaktujte naše obchodní oddělení sms@smscz.cz

 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms