Portugalsko: nová příležitost pro SMS CZ

Rokycanský výrobce zemědělských strojů na zpracování půd, luk a pastvin, SMS CZ, rozšiřuje oblast své působnosti a uzavřením spolupráce s obchodním partnerem vstupuje do Portugalska, kde budou nacházet uplatnění v novém segmentu zemědělství, kterým je pěstitelství ořechů a suchých plodů. Stroje SMS CZ se zároveň představili portugalskému publiku na výstavě Agroglobal v Santarénu.

Po červnovém oznámení o vstupu na australský trh přichází SMS CZ s dalším rozšířením oblasti působnosti. Tentokrát se jedná o Portugalsko, pro které je charakteristické pěstování obilnin, kukuřice, rýže, ovsa, brambor, oliv a ovoce. V rámci živočišné výroby je významný chov skotu, prasat, ovcí, koz.

„Navazování spolupráce s novými partnery a vstup na nové trhy je pro nás z obchodního pohledu jedním ze tří strategických cílů. Těmi dalšími jsou inovace a vývoj nových produktů a péče o stávající síť. Zajímavostí je, že klientela partnera prodávajícího stroje v Portugalsku se specializuje na pěstování ořechů a dalších suchých plodů. Naše nabídka strojů byla hned na úvod spolupráce uzpůsobena místním požadavkům, kde je důraz kladen na to, aby se stroje vešli mezi řádky plodin/stromků. Po strojích na zpracování půdy a luk a pastvin tak vstupujeme do nového segmentu, kde nacházejí naše stroje využití,“ říká Petr Jirsa, jednatel společnosti SMS CZ s.r.o.

SMS CZ tak rozšířilo svou produktovou nabídku secího stroje SMART o model SMART 250, který disponuje pracovním záběrem 2,5 m. Uplatnění tohoto stroje se očekává nejenom na pyrenejském poloostrově, ale také v Austrálii, odkud je poptávka o tento stroj také. Obecně SMART 250 najde uplatnění u farmářů pracujících na menších výměrách, nebo s traktory o nižších výkonech.

K navázání spolupráce došlo z jara a do země byly již dodány první stroje SMS CZ, včetně oblíbeného secího stroje SMART 300. Ten si mohli místí zemědělci prohlédnout o prvním zářiovém týdnu na portugalské výstavě Agroglobal konané v Santarénu.

Novinky
10 % Sleva na stroje SMS CZ
16 Červen 2024

Čeští farmáři se v červnu mohou těšit na představení techniky SMS CZ na domácí půdě, a to hned na dvou akcích. Nejprve 18. a 19. 6. zavítají rokycanské stroje na výstavu Naše pole do Zbýšova u Čáslavi a 20. 6. se představí na Zemědělské výstavě na Hadačce. Pro návštěvníky je navíc nachystána atraktivní prodejní akce v podobě 10 % slevy při nákupu techniky SMS CZ.

Severit G 1200
12 Červen 2024

Český výrobce techniky na zpracování půdy a luk, SMS CZ s.r.o. uvádí na trh nový model kompaktoru SEVERIT G s pracovním záběrem 12 m. Rozšíření se dočkala také řada hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o stroje se záběry 4 a 5 m.

Terres en fête - Arras
06 Červen 2024

Od 7. června do 9. června se koná francouzská výstava Terres en fête, která se s průměrnou návštěvností až 85 000 lidí řadí mezi významné zemědělské události v zemi s dopadem zejména pro střední a severní část Francie. SMS CZ bude u toho, na ploše E17 partnera Fumery Pieces budou k vidění hned 4 rokycanské stroje.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů