Portugalsko: nová příležitost pro SMS CZ

Rokycanský výrobce zemědělských strojů na zpracování půd, luk a pastvin, SMS CZ, rozšiřuje oblast své působnosti a uzavřením spolupráce s obchodním partnerem vstupuje do Portugalska, kde budou nacházet uplatnění v novém segmentu zemědělství, kterým je pěstitelství ořechů a suchých plodů. Stroje SMS CZ se zároveň představili portugalskému publiku na výstavě Agroglobal v Santarénu.

Po červnovém oznámení o vstupu na australský trh přichází SMS CZ s dalším rozšířením oblasti působnosti. Tentokrát se jedná o Portugalsko, pro které je charakteristické pěstování obilnin, kukuřice, rýže, ovsa, brambor, oliv a ovoce. V rámci živočišné výroby je významný chov skotu, prasat, ovcí, koz.

„Navazování spolupráce s novými partnery a vstup na nové trhy je pro nás z obchodního pohledu jedním ze tří strategických cílů. Těmi dalšími jsou inovace a vývoj nových produktů a péče o stávající síť. Zajímavostí je, že klientela partnera prodávajícího stroje v Portugalsku se specializuje na pěstování ořechů a dalších suchých plodů. Naše nabídka strojů byla hned na úvod spolupráce uzpůsobena místním požadavkům, kde je důraz kladen na to, aby se stroje vešli mezi řádky plodin/stromků. Po strojích na zpracování půdy a luk a pastvin tak vstupujeme do nového segmentu, kde nacházejí naše stroje využití,“ říká Petr Jirsa, jednatel společnosti SMS CZ s.r.o.

SMS CZ tak rozšířilo svou produktovou nabídku secího stroje SMART o model SMART 250, který disponuje pracovním záběrem 2,5 m. Uplatnění tohoto stroje se očekává nejenom na pyrenejském poloostrově, ale také v Austrálii, odkud je poptávka o tento stroj také. Obecně SMART 250 najde uplatnění u farmářů pracujících na menších výměrách, nebo s traktory o nižších výkonech.

K navázání spolupráce došlo z jara a do země byly již dodány první stroje SMS CZ, včetně oblíbeného secího stroje SMART 300. Ten si mohli místí zemědělci prohlédnout o prvním zářiovém týdnu na portugalské výstavě Agroglobal konané v Santarénu.

Novinky
TALON GREEN v Belgii
13 Únor 2024

Podzimní novinka TALON GREEN, hloubkový kypřič určený na louky a pastviny, od české výrobce zemědělské techniky SMS CZ bude poprvé představen belgickým zemědělcům na výstavě Agridagen konané od 16. 2. do 18. 2. 2024 Odborné i laické veřejnosti se společně s novinkou představí ještě další čtyři stroje SMS CZ.

30 ledna 2024

Období jara přináší také potřebu věnovat pozornost stavu luk a pastvin. Tedy napravit škody způsobené přes zimu černou zvěří, zvážit vyčesání mechů, šetrné prokypření a provzdušnění půdy, stejně jako případný přísev. Všechny tyto úkony lze uskutečnit s využitím největších lučních válů na trhu GOLEM od české společnosti SMS CZ. A protože není nad zkušenost farmáře, zajeli jsme vyzpovídat pana Jungvirta z Čech, jak mu jeho GOLEM 540 pomáhá v jeho práci a potřebách.

SMS CZ Newsletter
19 Prosinec 2023

Vánoční vydání našeho SMS CZ Newsletteru. Přejeme příjemné počtení na závěr roku

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů