Předváděcí den v Dolním Rakousku

Ve středu 15.8. proběhl předváděcí den strojů SMS CZ a traktorů Zetor v Dolním Rakousku nedaleko obce Reinprechtspölla. Přestože byl velice parný den a navíc státní svátek Nanebevzetí Panny Marie, na akci dorazily více než tři stovky diváků. Byla pro ně připravena polní ukázka čtyř strojů z portfolia SMS CZ.

Diváci obdivovali precizně provedenou podmítku obou podmítačů, radličkového kypřiče ARRAS 300 se třemi řadami radliček, stejně tak i nesený diskový podmítač ONTARIO 400 s hydraulicky sklápěnými křidly. Pozornost přilákal také vál TERAN N 300 se secí jednotkou, který se běžně používá pro obnovu luk, či pastvin. Jak se diváci mohli přesvědčit, tento stroj lze plnohodnotně využít i na polní práce po orbě.

Největší pozornost však upoutal hloubkový kypřič TALON 300 osazený šesti slupicemi s hydraulický jištěním a dvojitým vějířovým válcem, který je vhodný pro práci ve strništi. Také v Rakousku se v této sezóně potýkají s nízkým úhrnem srážek a nízkou půdní vlhkostí. Zlepšení retenční vlastnosti půdy, její prozdušnění a celkové ozdravení půdního profilu lze dosáhnout pravě s naším hloubkovým kypřičem, který u diváků vzbudil velký zájem.

Prodejce zemědělské techniky SMS CZ a Zetor, zároveň také hlavní organizátor akce, Stefan Manhart si polní den velice pochvaloval a těší se na další spolupráci.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms