Prutové brány LANIO

Prutové brány Lanio jsou univerzálním strojem použitelným pro údržbu travních porostů i pro práci na poli. Hlavními pracovními orgány jsou prsty, které jsou rozestavené v 6 řadách a ve vzájemné vzdálenosti 25 mm. Stroj lze osadit prsty o síle 6 mm (pro lehké půdy), 7 mm (střední těžké půdy) nebo 8 mm (těžké půdy nebo travnaté porosty).

Pružné prsty při práci na poli rozrušují jeho povrch čímž přivádí vzduch ke kořenům a zároveň brání úniku vody z půdy přerušením kapilarity. Podstatnou funkcí je však likvidace plevele, který je z půdy vytažen na povrch, kde zasychá.

Při použití na loukách a pastvinách pak prsty dále vytahují nežádoucí mechy a podporují odnožování travin. Stroj lze navíc osadit secí nástavbou, díky které lze zároveň porosty obnovovat nebo přihnojovat.

Funkce stroje:

  • Narušení půdního škraloupu
  • Provzdušnění půdy
  • Možnost aplikace hnojiva
  • Podpora odnožování
  • Likvidace vzešlého plevele

+ Jednoduchá konstrukce nenáročná na údřžbu

+ Dokonalé kopírování pomocí výkyvných rámů a opěrných koleček

+ Nastavitelná agresivita prstů

+ Jednoduchá a rychlá výměna prstů

+ Přídavné rovnací hrablo

+ Délka prstů 450 mm

Model

200

300

450

600

900

1200

Pracovní záběr (cm)

195

295

445

585

895

1195

Přepravní šířka (cm)

200

300

240

220

300

300

Počet prstů

78

120

180

234

360

480

Počet pracovních rámů

1

2

3

3

6

8

Počet opěrných kol

2

2

2

2

4

4

Hmotnost (kg)

224

317

456

615

1250

1450

Hmotnost s hrablem (kg)

242

345

495

668

-

-

Min. výkon (kW)

15

22

29

45

50

59

Hydraulické nastavení prstů
Rovnací hrablo
Secí nástavba

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms