Prutové brány LANIO

Prutové brány Lanio jsou univerzálním strojem použitelným pro údržbu travních porostů i pro práci na poli. Hlavními pracovními orgány jsou prsty, které jsou rozestavené v 6 řadách a ve vzájemné vzdálenosti 25 mm. Stroj lze osadit prsty o síle 6 mm (pro lehké půdy), 7 mm (střední těžké půdy) nebo 8 mm (těžké půdy nebo travnaté porosty). Stroj je k dispozici v záběrech od 2 do 12m.

Pružné prsty při práci na poli rozrušují jeho povrch čímž přivádí vzduch ke kořenům a zároveň brání úniku vody z půdy přerušením kapilarity. Podstatnou funkcí je však likvidace plevele, který je z půdy vytažen na povrch, kde zasychá. Účinnost zasáhu je nejvyšší v ranné fázi vývoje těsně po vyklíčení plevele.

Při použití na loukách a pastvinách pak prsty dále vytahují nežádoucí mechy a podporují odnožování travin. Kvalitní vyčesávání mechů je ještě umocněno při vlhčích podmínkách, kdy je mech soudržný a daří se jeho eliminace ve veliké míře. Stroj lze navíc osadit secí nástavbou, díky které lze zároveň porosty obnovovat nebo přihnojovat.

 

Hlavní přednosti stroje:

 • Narušení půdního škraloupu a provzdušnění
 • Eliminace mechů a vyčesávání stařiny při práci v TTP
 • Možnost aplikace hnojiva
 • Podpora odnožování
 • Likvidace vzešlého plevele

Funkce a další výhody stroje:

 • Výborné kopírování terénu v podélném i příčném směru
 • Lehký stroj i pro malovýkonné traktory
 • Kultivace TTP
 • Vhodná technika pro ekofarmáře
 • Možnost výběru průměru prutů 6,7 nebo 8mm

 

 

                            Eliminace plevelů v ranné fázi vývoje                                                Pruty 6, 7 nebo 8mm v závislosti na půdních podmínkách 

 

              Kvalitní vyčesávání mechů zejména ve vlhčích podmínkách                                Pruty průměru 8mm do těžších půd a na údržbu TTP 

Výhody stroje Lanio:

 • Jednoduchá konstrukce nenáročná na údřžbu
 • Dokonalé kopírování pomocí výkyvných rámů a opěrných koleček
 • Nastavitelná agresivita prstů
 • Přídavné rovnací hrablo
 • Délka prstů 450 mm
 • v záběru do 6m lze i do čelního závěsu traktoru
Nastavení pracovní hloubky opěrnými koly
Nastavení pracovní hloubky opěrnými koly
Smyková lišta ke srovnání drobných nerovností
Smyková lišta ke srovnání drobných nerovností
Zajištění kopírování terénu v podélném i příčném směru
Zajištění kopírování terénu v podélném i příčném směru
Jednoduché přenastavení agresivity prutů
Jednoduché přenastavení agresivity prutů
Možnost secí nástavby a přihnojování
Možnost čelní agregace u záběrů do 6m
Možnost čelní agregace u záběrů do 6m
Možnost čelní agregace u záběrů do 6m

Model

200

300

450

600

900

1200

Pracovní záběr (cm)

195

295

445

585

895

1195

Přepravní šířka (cm)

200

300

240

220

300

300

Počet prstů

78

120

180

234

360

480

Počet pracovních rámů

1

2

3

3

6

8

Počet opěrných kol

2

2

2

2

4

4

Hmotnost (kg)

224

317

456

615

1250

1450

Hmotnost s hrablem (kg)

242

345

495

668

-

-

Min. výkon (kW)

15

22

29

45

50

59

Hydraulické nastavení prstů
Rovnací hrablo
Secí nástavba
Novinky
TALON GREEN v Belgii
13 Únor 2024

Podzimní novinka TALON GREEN, hloubkový kypřič určený na louky a pastviny, od české výrobce zemědělské techniky SMS CZ bude poprvé představen belgickým zemědělcům na výstavě Agridagen konané od 16. 2. do 18. 2. 2024 Odborné i laické veřejnosti se společně s novinkou představí ještě další čtyři stroje SMS CZ.

30 ledna 2024

Období jara přináší také potřebu věnovat pozornost stavu luk a pastvin. Tedy napravit škody způsobené přes zimu černou zvěří, zvážit vyčesání mechů, šetrné prokypření a provzdušnění půdy, stejně jako případný přísev. Všechny tyto úkony lze uskutečnit s využitím největších lučních válů na trhu GOLEM od české společnosti SMS CZ. A protože není nad zkušenost farmáře, zajeli jsme vyzpovídat pana Jungvirta z Čech, jak mu jeho GOLEM 540 pomáhá v jeho práci a potřebách.

SMS CZ Newsletter
19 Prosinec 2023

Vánoční vydání našeho SMS CZ Newsletteru. Přejeme příjemné počtení na závěr roku

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů