SMS CZ k vidění na výstavě Terres en fête

Francouzské veřejnosti se představí na Terres en fête stroje českého výrobce SMS CZ. K vidění je šest strojů – od diskového podmítače, přes válec do předního závěsu traktoru až po radličkový kypřič Arras vyvinutý speciálně pro potřeby zemědělců v severní Francii a pojmenovaný podle stejnojmenného města.

„Stroje SMS CZ pomáhají francouzským zemědělcům s přípravou a zpracováním půdy již 15 let, za tu dobu jsme si vybudovali zejména v severní Francii stabilní pozici. Jsme proto rádi, že se naše značka může představit odborné i laické veřejnosti na Terres en fête na společném stánku obchodních partnerů Fumery Piéces a Duquene Agricole,“ říká Petr Jirsa, jednatel společnosti SMS CZ, s.r.o.

 

A na co se může veřejnost těšit? Na polonesený radličkový kypřič Atos 500 P, který je využíván jak pro předseťovou přípravu, tak i na posklizňové zpracování půdy. Jde o univerzální stroj se třemi řadami radliček a osovou roztečí 30 cm. Půdu lze zpracovávat v závislosti na použitém typu radlic a nastavení stroje do hloubky 5–30 cm.

Z radličkových kypřičů bude k vidění také nesený Arras 470 H, který je vybaven třemi řadami radliček s osovou roztečí 22,5 cm. Kypřič Arras lze použít pro předseťovou přípravu, hlubší prokypření do 20 cm i na mělké posklizňové zpracování půdy. Stroj byl vyvinut pro potřeby severofrancouzských zemědělců a pojmenován podle stejnojmenného města.

Představí se i vály, a to konkrétně Teran N 300 pro zadní tříbodový závěs traktoru a Teran 300 F DDI určený do předního závěsu traktoru. Jedná se o nesené verze válů s pracovním záběrem 3 m, které vynikají univerzálností a snadnou manévrovatelností. Hodí se jak na údržbu trvalých travních porostů, tak do polních aplikací. Stroje jsou vhodné i pro méně výkonné traktory či svažité pozemky.

Veřejnost se může těšit i na hydraulicky skládaný, nesený diskový podmítač Ontario 400 H. S pracovním záběrem 4 m a pracovní hloubkou až 12 cm nachází uplatnění při mělké podmítce, předseťové přípravě nebo při údržbě trvalých travních porostů.

A zapomenout nesmíme ani na předseťový kompaktor Severit 300. Díky kombinaci různých typů pracovních orgánů je tento stroj schopen při jednom přejezdu srovnat pozemek, rozdrobit hroudy a zároveň precizně připravit seťové lůžko.

Terres en fête s návštěvností 70 000 osob a s více než 450 vystavovateli patří mezi významnou zemědělskou událost, zejména pro oblast severně od Paříže. Kdo nestihne červnovou akci nemusí zoufat, již v listopadu letošního roku se značka představí na mezinárodním veletrhu SIMA v Paříži.

Novinky
SIMA Paris 2022
20 Říjen 2022

Od 6. do 10. listopadu se SMS CZ zúčastní pařížského veletrhu SIMA 2022.

30 Červen 2022

Během jara uvedla česká značka SMS CZ na trh novou generaci diskového podmítače Ontario s pracovní šířkou 5 a 6 metrů.

14 Červen 2022

Po sérii akcí v zahraničí se letos poprvé představujeme na domácí půdě.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů