SMS CZ k vidění na výstavě Terres en fête

Francouzské veřejnosti se představí na Terres en fête stroje českého výrobce SMS CZ. K vidění je šest strojů – od diskového podmítače, přes válec do předního závěsu traktoru až po radličkový kypřič Arras vyvinutý speciálně pro potřeby zemědělců v severní Francii a pojmenovaný podle stejnojmenného města.

„Stroje SMS CZ pomáhají francouzským zemědělcům s přípravou a zpracováním půdy již 15 let, za tu dobu jsme si vybudovali zejména v severní Francii stabilní pozici. Jsme proto rádi, že se naše značka může představit odborné i laické veřejnosti na Terres en fête na společném stánku obchodních partnerů Fumery Piéces a Duquene Agricole,“ říká Petr Jirsa, jednatel společnosti SMS CZ, s.r.o.

 

A na co se může veřejnost těšit? Na polonesený radličkový kypřič Atos 500 P, který je využíván jak pro předseťovou přípravu, tak i na posklizňové zpracování půdy. Jde o univerzální stroj se třemi řadami radliček a osovou roztečí 30 cm. Půdu lze zpracovávat v závislosti na použitém typu radlic a nastavení stroje do hloubky 5–30 cm.

Z radličkových kypřičů bude k vidění také nesený Arras 470 H, který je vybaven třemi řadami radliček s osovou roztečí 22,5 cm. Kypřič Arras lze použít pro předseťovou přípravu, hlubší prokypření do 20 cm i na mělké posklizňové zpracování půdy. Stroj byl vyvinut pro potřeby severofrancouzských zemědělců a pojmenován podle stejnojmenného města.

Představí se i vály, a to konkrétně Teran N 300 pro zadní tříbodový závěs traktoru a Teran 300 F DDI určený do předního závěsu traktoru. Jedná se o nesené verze válů s pracovním záběrem 3 m, které vynikají univerzálností a snadnou manévrovatelností. Hodí se jak na údržbu trvalých travních porostů, tak do polních aplikací. Stroje jsou vhodné i pro méně výkonné traktory či svažité pozemky.

Veřejnost se může těšit i na hydraulicky skládaný, nesený diskový podmítač Ontario 400 H. S pracovním záběrem 4 m a pracovní hloubkou až 12 cm nachází uplatnění při mělké podmítce, předseťové přípravě nebo při údržbě trvalých travních porostů.

A zapomenout nesmíme ani na předseťový kompaktor Severit 300. Díky kombinaci různých typů pracovních orgánů je tento stroj schopen při jednom přejezdu srovnat pozemek, rozdrobit hroudy a zároveň precizně připravit seťové lůžko.

Terres en fête s návštěvností 70 000 osob a s více než 450 vystavovateli patří mezi významnou zemědělskou událost, zejména pro oblast severně od Paříže. Kdo nestihne červnovou akci nemusí zoufat, již v listopadu letošního roku se značka představí na mezinárodním veletrhu SIMA v Paříži.

Novinky
30 Červen 2022

Během jara uvedla česká značka SMS CZ na trh novou generaci diskového podmítače Ontario s pracovní šířkou 5 a 6 metrů.

14 Červen 2022

Po sérii akcí v zahraničí se letos poprvé představujeme na domácí půdě.

10 Červen 2022

Francouzské veřejnosti se představí na Terres en fête stroje českého výrobce SMS CZ.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů