Stroje SMS CZ se představí na výstavě AgriPlanta v Rumunsku

Od 25. května až do 28. května proběhne v rumunském města Fundulea zemědělská výstava AgriPlanta. Již tradičně u toho budou i stroje českého výrobce SMS CZ. Na ploše E 27 se návštěvníkům představí diskové podmítače SUPERIOR 800 G a Ontario 300, vály cambridge TERAN 700 a kompaktor SEVERIT 300.

„V Rumunsku působíme téměř 15 let a daří se nám sem vyvážet několik desítek strojů ročně převážně větších pracovních záběrů, což odpovídá struktuře zemědělství v zemi. Účast na nejvýznamnější události nejenom v zemi je proto s ohledem na naše pozice v regionu již samozřejmostí. Srdečně Vás zveme na stánek partnera TOPZONE, kde budou stroje k vidění,“ říká Petr Jirsa, jednatel SMS CZ s.r.o.

Na výstavě se veřejnosti představí hned dva modely diskových podmítačů a to SUPERIOR 800 G a ONTARIO 300.

SUPERIOR 800 G je širokozáběrový podmítač s dvěma řadami disků o průměru 610 mm, uloženými na bezúdržbových ložiscích na kovaných slupicích, které jsou jištěné proti přetížení pomocí gumových silentbloků. Uložení dvou slupic na jednom dlouhém silentbloku zajišťuje dostatečnou tuhost a stálé vedení disků i v tvrdých podmínkách. Pracovní hloubka stroje je až 18 cm a nastavuje se hydraulicky. Stroj své uplatnění nalezne jak v minimalizačních technologiích, tak v klasických orebních systémech. Pracovní záběr podmítače je 8 m. Protažená vzdálenost mezi 1. a 2. řadou disků a opěrným válcem zaručuje extrémně dobrou průchodnost rostlinných zbytků strojem. Proti konkurenci je stroj velmi robustní, a je proto vhodný pro každý podnik s potřebou vysokých denních výkonů (od 100 ha) při pracovních rychlostech až 15 km/h.

Proti tomu ONTARIO 300 je nesený diskový podmítač s pracovním záběrem 3 m. Stroj disponuje dvěma řadami disků o průměru 510 (560) mm, které jsou osazeny na bezúdržbových ložiscích na jednotlivých slupicích z vysokopevnostní oceli. Proti přetížení jsou slupice jištěné gumovými silentbloky. Pomocí klipů je možné si u stroje nastavit pracovní hloubku až do 12 cm. Stroj nachází uplatnění při první mělké podmítce, či při předseťové přípravě.

Kategorii oblíbených cambridge válů bude na výstavě reprezentovat model TERAN 700 s pracovním záběrem 7 m. Jedná se o polonesené vály tvořené třemi sekcemi. Uchycení sekcí umožňuje výborné kopírování terénu, ale také rovnoměrný přítlak válů na půdu v celém rozsahu stroje, o což se stará přítlačná pružina. TERAN je vybaven unikátním systémem upevnění jednotlivých sekcí – TitanLock. Jde o originální a naprosto spolehlivý systém axiálního stažení litinových segmentů na hřídeli. Matice se na hřídeli neuvolňuje a jednotlivé segmentové kotouče zůstávají pevně přitlačeny k sobě, čímž nedochází k jejich vzájemnému opotřebení a zároveň je hřídel méně namáhána. V nabídce je také možnost použití speciálních pryžových ložisek, která pohlcují vibrace ve velmi náročných podmínkách a zvyšují tak životnost celé konstrukce stroje. Hmotnost stroje je 3350 kg což znamená přítlak na 1 metr záběru ve výši 478 kg. Zapomenout nesmíme ani na širokou nabídku příslušenství, ať jde o různé verze kotoučů a válců včetně průměrů, ale také o secí nástavby s pohodlným ovládáním z kabiny stroje.

Jako poslední zástupce SMS CZ strojů bude na stánku k vidění kompaktor SEVERIT 300 určený k předseťové přípravě. Díky kombinaci různých typů pracovních orgánů je schopen při jednom přejezdu srovnat pozemek, rozdrobit hroudy a zároveň precizně připravit seťové lůžko. Uplatnění nalezne nejen v klasické agrotechnice po orbě, ale i v případě minimalizačních technologií při mělčím zpracování. Pracovní záběr stroje je 3 m a pracovní hloubka činí až 12 cm. Pracovní rychlost stroje je 8-15 km/h. Stroj lze vybavit různými typy pracovních orgánů jako jsou různé typy opěrných válců nebo rovnacími sekcemi apod.

Stroje SMS CZ budou k vidění na stánku obchodního partnera TOPZONE. Všichni jste na stánek E 27 srdečně zváni.

Novinky
10 % Sleva na stroje SMS CZ
16 Červen 2024

Čeští farmáři se v červnu mohou těšit na představení techniky SMS CZ na domácí půdě, a to hned na dvou akcích. Nejprve 18. a 19. 6. zavítají rokycanské stroje na výstavu Naše pole do Zbýšova u Čáslavi a 20. 6. se představí na Zemědělské výstavě na Hadačce. Pro návštěvníky je navíc nachystána atraktivní prodejní akce v podobě 10 % slevy při nákupu techniky SMS CZ.

Severit G 1200
12 Červen 2024

Český výrobce techniky na zpracování půdy a luk, SMS CZ s.r.o. uvádí na trh nový model kompaktoru SEVERIT G s pracovním záběrem 12 m. Rozšíření se dočkala také řada hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o stroje se záběry 4 a 5 m.

Terres en fête - Arras
06 Červen 2024

Od 7. června do 9. června se koná francouzská výstava Terres en fête, která se s průměrnou návštěvností až 85 000 lidí řadí mezi významné zemědělské události v zemi s dopadem zejména pro střední a severní část Francie. SMS CZ bude u toho, na ploše E17 partnera Fumery Pieces budou k vidění hned 4 rokycanské stroje.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů