Stroje z Rokycan na předváděcí akci Naše pole 2022

Po sérii akcí v zahraničí se letos poprvé představujeme na domácí půdě. Celkem tři stroje se představují na akci Naše Pole ve východočeských Nabočanech, a to prutové brány Lanio 600, vály Teran 630 a hloubkový kypřič Talon Medium 300/7.

„Naše pole si za více než 20 let své existence vybudovalo významnou pozici v agro segmentu. Těší nás proto, že díky obchodnímu partnerovi Moreau Agri Vysočina se představíme české veřejnosti. Partnerovi tímto děkujeme za spolupráci a prezentaci. Po zrušeném Techagru, jde pro české zemědělce o první příležitost se letos blíže seznámit s našimi stroji v Česku,“ říká Jiří Andrlík, obchodní zástupce SMS CZ, s.r.o. pro region ČR a SK.

Vystaveny budou prutové brány Lanio 600 s pracovním záběrem 6 m. Jedná se o jednoduchý univerzální stroj vhodný na údržbu travních porostů (např. při vyčesávání mechů) i pro práci na poli. Vyznačuje se dokonalým kopírováním terénu pomocí výkyvných rámů a opěrných koleček a nastavitelnou agresivitou prstů, které jsou dostupné v průměrech 6, 7 nebo 8 mm. Na přání je stroj možné dovybavit rovnacím hrablem. Lanio 600 je možné použít i do čelního závěsu traktoru.

Představí se také polo nesený vál Teran 630 s pracovní šířkou 6,3 m. Konstrukci stroje tvoří trojdílný rám pro dokonalé kopírování terénu. Vybírat lze z několika typů a průměrů válců dle vlastních preferencí a potřeb. Teran je možné agregovat s malovýkonnými traktory a v případě přání na něj lze umístit i secí nástavbu.

Posledním zástupcem rokycanských strojů na výstavě je dlátový hloubkový kypřič Talon Medium 300/7 se sedmi slupicemi a s pracovní hloubkou až 65 cm. Díky své vysoké průchodnosti dokáže Talon zpracovat strniště i s velkým podílem rostlinných zbytků a lze jej využít i jako levnou a produktivnější náhradu orby. Stroj může být ovládán plně hydraulicky a může být dovybaven bočními clonami pro eliminaci tvorby hrůbků a jednoduchým, či dvojitým hrotovým válcem pro rozrušení povrchové vrstvy.

Stroje SMS CZ jsou k vidění na stánku prodejce Moreau Agri Vysočina, spol s r.o. Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás.

 

Novinky
SMS CZ - Kámen
14 Září 2023

Rokycanský výrobce zemědělských strojů na zpracování půd, luk a pastvin, SMS CZ, rozšiřuje oblast své působnosti a uzavřením spolupráce s obchodním partnerem vstupuje do Portugalska, kde budou nacházet uplatnění v novém segmentu zemědělství, kterým je pěstitelství ořechů a suchých plodů. Stroje SMS CZ se zároveň představili portugalskému publiku na výstavě Agroglobal v Santarénu.

SMS CZ - Kámen
14 Září 2023

Podzim je tu a s ním i maraton výstav a předváděcích akcí, na kterých se představí stroje SMS CZ. Těšit se mohou zemědělci v Portugalsku, Francii, Německu, Rakousku, Česku, Maďarsku, Rumunsku a Litvě. Na všechny akce Vás srdečně zveme.

Nový FINISHER
08 Září 2023

Od 13. 9. do 14. 9. proběhne na letišti u obce Kámen u Pelhřimova zemědělská výstava Den zemědělce. Na tradiční akci představí SMS CZ celkem sedm strojů, přičemž premiéru si zde odbyde nová generace kombinovaného kypřiče FINISHER. K vidění bude i novinka TALON GREEN, hloubkový kypřič pro louky a past  viny představený před několika dny v Českých Budějovicích.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů