TALON GREEN

NOVINKA 2023

Hloubkový kypřič TALON GREEN je určen pro hluboké zpracování a provzdušnění trvalých travních porostů bez narušení porostu a bez promísení struktury půdy a vytažení kamenů na povrch.

Mechanicky stavitelné krojidlo nařízne svrchní vrstvu porostu, čímž otevírá povrch k hladkému průjezdu slupice, díky tomu nedochází k jeho potrhání, nebo poškození. Opěrný válec následně vše utuží.

Krojidlo osazené bezúdržbovým ložiskem je připevněné k rámu stroje pomocí pryžových silentbloků, které absorbují vibrace od nerovností terénu. Nedochází tak k silovému přetížení rámu.

Uchycení radlic na rám stroje je za pomocí pevnostních šroubů a přítlačných desek k rámu. Tím je zaručena možnost změny pozice slupice dle potřeby zemědělce. Slupice a opětný válec jsou příčně nastavitelné a jsou jištěny střižným šroubem, případně do těžšího terénu, nebo kamenitého terénu je možné využít hydraulické jištění.

Stroj může být vybaven trubkovým válcem, nebo Z válcem pro agresivní efekt kultivace trávy. Z válec je navíc k dispozici v celé pracovní šíři stroje, nebo v menších částech/záběrech umístěnými za slupicemi. 

 

Hlavní přednosti stroje:

  • Prokypření a provzdušnění trvalých travních ploch až do hloubky 35 cm
  • Narušení podorční vrstvy
  • Kypření bez potrhání nebo poškození porostu
  • Zlepšení a obnova vsakování vod
  • Podpora vzlínavosti
  • Zlepšení podmínek pro růst rostliny s hlubokým kořenovým systémem

 

Funkce stroje a další výhody:

  • Snadná výměna slupic
  • Robustní rám z vysokopevnostních materiálů
  • Práce se strojem při rychlostech 5-8 km/h

 

                        Provzdušnění půdy do 35 cm bez promíchání                                         Provzdušnění trvalých travních porostů bez narušení porostu

300/3

300/4

Počet slupic

3

4

Pracovní šířka (cm)

300

300

Transportní šířka (cm)

300

300

Pracovní hloubka (cm)

35

35

Min. výkon (kW)

100

120

Pracovní rychlost (km/h)

5-8

5-8

Závěs

kat. 3

kat. 3

Typy slupic

Rovné slupice

Opěrné válce

Trubkový válec
Kotouče Z

⌀ 500 nebo 550 mm

v šířce celého stroje 300 cm, nebo rozdělený segmentově s umístěním za slupice

Ostatní

Hydraulické jištění slupic
Novinky
Bata Agro 2024
14 Květen 2024

Od 13. 5. do 17. 5. se koná v Bulharsku jedna z největší zemědělských výstav v zemi. Během pěti výstavních dní budou mít farmáři možnost se seznámit i s podzimní novinkou SMS CZ, kombinovaným kypřičem FINISHER 3G 400. Všichni jste srdečně zváni na stánek partnera Agritrade BG.

10 Duben 2024

Od 11. do 14. dubna proběhne v německém Lipsku výstava Agra. Návštěvníci akce se mohou těšit na celkem 5 strojů značky SMS CZ. Na stánku českého výrobce zemědělských strojů budou k vidění diskový podmítač, luční a cambridge vály, secí stroj, či loňská novinka TALON GREEN, hloubkový podrývák určený na louky. Všichni jste srdečně zváni na venkovní plochu G63.

TALON GREEN v Belgii
13 Únor 2024

Podzimní novinka TALON GREEN, hloubkový kypřič určený na louky a pastviny, od české výrobce zemědělské techniky SMS CZ bude poprvé představen belgickým zemědělcům na výstavě Agridagen konané od 16. 2. do 18. 2. 2024 Odborné i laické veřejnosti se společně s novinkou představí ještě další čtyři stroje SMS CZ.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů