TALON GREEN

NOVINKA 2023

Hloubkový kypřič TALON GREEN je určen pro hluboké zpracování a provzdušnění trvalých travních porostů bez narušení porostu a bez promísení struktury půdy a vytažení kamenů na povrch.

Mechanicky stavitelné krojidlo nařízne svrchní vrstvu porostu, čímž otevírá povrch k hladkému průjezdu slupice, díky tomu nedochází k jeho potrhání, nebo poškození. Opěrný válec následně vše utuží.

Krojidlo osazené bezúdržbovým ložiskem je připevněné k rámu stroje pomocí pryžových silentbloků, které absorbují vibrace od nerovností terénu. Nedochází tak k silovému přetížení rámu.

Uchycení radlic na rám stroje je za pomocí pevnostních šroubů a přítlačných desek k rámu. Tím je zaručena možnost změny pozice slupice dle potřeby zemědělce. Slupice a opětný válec jsou příčně nastavitelné a jsou jištěny střižným šroubem, případně do těžšího terénu, nebo kamenitého terénu je možné využít hydraulické jištění.

Stroj může být vybaven trubkovým válcem, nebo Z válcem pro agresivní efekt kultivace trávy. Z válec je navíc k dispozici v celé pracovní šíři stroje, nebo v menších částech/záběrech umístěnými za slupicemi. 

 

Hlavní přednosti stroje:

  • Prokypření a provzdušnění trvalých travních ploch až do hloubky 35 cm
  • Narušení podorční vrstvy
  • Kypření bez potrhání nebo poškození porostu
  • Zlepšení a obnova vsakování vod
  • Podpora vzlínavosti
  • Zlepšení podmínek pro růst rostliny s hlubokým kořenovým systémem

 

Funkce stroje a další výhody:

  • Snadná výměna slupic
  • Robustní rám z vysokopevnostních materiálů
  • Práce se strojem při rychlostech 5-8 km/h

 

                        Provzdušnění půdy do 35 cm bez promíchání                                         Provzdušnění trvalých travních porostů bez narušení porostu

300/3

300/4

Počet slupic

3

4

Pracovní šířka (cm)

300

300

Transportní šířka (cm)

300

300

Pracovní hloubka (cm)

35

35

Min. výkon (kW)

100

120

Pracovní rychlost (km/h)

5-8

5-8

Závěs

kat. 3

kat. 3

Typy slupic

Rovné slupice

Opěrné válce

Trubkový válec
Kotouče Z

⌀ 500 nebo 550 mm

v šířce celého stroje 300 cm, nebo rozdělený segmentově s umístěním za slupice

Ostatní

Hydraulické jištění slupic
Novinky
SMS CZ - Kámen
14 Září 2023

Rokycanský výrobce zemědělských strojů na zpracování půd, luk a pastvin, SMS CZ, rozšiřuje oblast své působnosti a uzavřením spolupráce s obchodním partnerem vstupuje do Portugalska, kde budou nacházet uplatnění v novém segmentu zemědělství, kterým je pěstitelství ořechů a suchých plodů. Stroje SMS CZ se zároveň představili portugalskému publiku na výstavě Agroglobal v Santarénu.

SMS CZ - Kámen
14 Září 2023

Podzim je tu a s ním i maraton výstav a předváděcích akcí, na kterých se představí stroje SMS CZ. Těšit se mohou zemědělci v Portugalsku, Francii, Německu, Rakousku, Česku, Maďarsku, Rumunsku a Litvě. Na všechny akce Vás srdečně zveme.

Nový FINISHER
08 Září 2023

Od 13. 9. do 14. 9. proběhne na letišti u obce Kámen u Pelhřimova zemědělská výstava Den zemědělce. Na tradiční akci představí SMS CZ celkem sedm strojů, přičemž premiéru si zde odbyde nová generace kombinovaného kypřiče FINISHER. K vidění bude i novinka TALON GREEN, hloubkový kypřič pro louky a past  viny představený před několika dny v Českých Budějovicích.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů