Úspěšná expanze SMS CZ do Austrálie

Po úspěšném navázání spolupráce SMS CZ s obchodními partnery z Austrálie v loňském roce, prohlubuje rokycanská společnost spolupráci a navyšuje objem dodávek strojů do země o téměř dvojnásobek.

„Do oblasti Austrálie a Oceánie vyvážíme naše stroje již více než 11 let. Zejména na Novém Zélandu je o stroje SMS CZ zájem a každoročně sem vyvezeme průměrně několik nižších desítek ks techniky. I proto mě těší, že se nám daří v této oblasti posilovat pozice a úspěšně expandujeme do Austrálie,“ říká Petr Jirsa, jednatel SMS CZ s.r.o.

Zemědělské podmínky Austrálie, pro kterou je typické příznivé klima s mírnými zimami, ale také nízké množství srážek, případně povodně, jsou pro stroje SMS CZ jako dělané. Česká technika vyniká odolností, kvalitním dílenským zpracováním, jednoduchostí a propojením několika pracovních úkonů do jednoho přejezdu. SMS CZ navíc nabízí i široké pracovní záběry, což místní zemědělci vyžadují, tak jak průměrná výměra australské farmy činí 3200 ha.

„V loňském roce jsme vyvezli do Austrálie 15 ks techniky, v letošním roce se plánuje do země vyvézt dvojnásobek. Našim dlouhodobým cílem je se dostat se v dodávkách strojů až na hranici 100 ks techniky ročně, čeká nás ještě hodně tvrdé práce, abychom tuto metu pokořili.“

A jaké stroje jsou australským farmářům k dispozici? V zemi jsou nabízeny diskový podmítač SUPERIOR G se záběry 8, 10 a 12 m. Stroj je využíván k rychlému zpracování půdy a protinožci je oceňován je pro své konstrukční řešení G rámu, který dovoluje vysoké pracovní nasazení.

Dále jsou do země dodávány Cambridge vály TERAN 1220 s pracovním záběrem 12,2 m. Stroj nabízí široký záběr a disponuje jednoduchým podvozkem, navíc je možné vály osadit kotouči o průměru 610/630 mm, což mimo jiné znamená i zvýšení váhy stroje a tím i drtícího efektu hrud na poli. Dalšími dostupnými vály jsou TITAN 830 s předním crossboardem a secí nástavbou. Jedná se o agrotechnologický princip známý z Nového Zélandu, kdy v rámci přípravy půdy dojde k rozdrcení hrud pomocí crossboardu a následně setí/přisévání a válení v jednom přejezdu. Na jižní polokouli jde o oblíbenou metodu rychlého a efektivní setí. Zapomenout nesmíme ani na TERAN N pro použití ve vinohradu. Za zmínku stojí, že stroj byl upraven pro potřeby australského trhu a do země je dodáván s pracovními záběry 150 a 180 cm, dále je vybaven dělenou secí nástavbou, kdy 50 % objemu tvoří osivo a 50 % hnojivo. Jedním přejezdem, tak dochází k vyčesání staré trávy, přisetí, přihnojení a uválení porostu pomocí prismatického válce.

Australským farmářům je také k dispozici oblíbený secí stroje SMART 300 a samonakládací přepravník kulatých balíků PORTO V15.

Novinky
TALON GREEN v Belgii
13 Únor 2024

Podzimní novinka TALON GREEN, hloubkový kypřič určený na louky a pastviny, od české výrobce zemědělské techniky SMS CZ bude poprvé představen belgickým zemědělcům na výstavě Agridagen konané od 16. 2. do 18. 2. 2024 Odborné i laické veřejnosti se společně s novinkou představí ještě další čtyři stroje SMS CZ.

30 ledna 2024

Období jara přináší také potřebu věnovat pozornost stavu luk a pastvin. Tedy napravit škody způsobené přes zimu černou zvěří, zvážit vyčesání mechů, šetrné prokypření a provzdušnění půdy, stejně jako případný přísev. Všechny tyto úkony lze uskutečnit s využitím největších lučních válů na trhu GOLEM od české společnosti SMS CZ. A protože není nad zkušenost farmáře, zajeli jsme vyzpovídat pana Jungvirta z Čech, jak mu jeho GOLEM 540 pomáhá v jeho práci a potřebách.

SMS CZ Newsletter
19 Prosinec 2023

Vánoční vydání našeho SMS CZ Newsletteru. Přejeme příjemné počtení na závěr roku

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů