Úspěšná expanze SMS CZ do Austrálie

Po úspěšném navázání spolupráce SMS CZ s obchodními partnery z Austrálie v loňském roce, prohlubuje rokycanská společnost spolupráci a navyšuje objem dodávek strojů do země o téměř dvojnásobek.

„Do oblasti Austrálie a Oceánie vyvážíme naše stroje již více než 11 let. Zejména na Novém Zélandu je o stroje SMS CZ zájem a každoročně sem vyvezeme průměrně několik nižších desítek ks techniky. I proto mě těší, že se nám daří v této oblasti posilovat pozice a úspěšně expandujeme do Austrálie,“ říká Petr Jirsa, jednatel SMS CZ s.r.o.

Zemědělské podmínky Austrálie, pro kterou je typické příznivé klima s mírnými zimami, ale také nízké množství srážek, případně povodně, jsou pro stroje SMS CZ jako dělané. Česká technika vyniká odolností, kvalitním dílenským zpracováním, jednoduchostí a propojením několika pracovních úkonů do jednoho přejezdu. SMS CZ navíc nabízí i široké pracovní záběry, což místní zemědělci vyžadují, tak jak průměrná výměra australské farmy činí 3200 ha.

„V loňském roce jsme vyvezli do Austrálie 15 ks techniky, v letošním roce se plánuje do země vyvézt dvojnásobek. Našim dlouhodobým cílem je se dostat se v dodávkách strojů až na hranici 100 ks techniky ročně, čeká nás ještě hodně tvrdé práce, abychom tuto metu pokořili.“

A jaké stroje jsou australským farmářům k dispozici? V zemi jsou nabízeny diskový podmítač SUPERIOR G se záběry 8, 10 a 12 m. Stroj je využíván k rychlému zpracování půdy a protinožci je oceňován je pro své konstrukční řešení G rámu, který dovoluje vysoké pracovní nasazení.

Dále jsou do země dodávány Cambridge vály TERAN 1220 s pracovním záběrem 12,2 m. Stroj nabízí široký záběr a disponuje jednoduchým podvozkem, navíc je možné vály osadit kotouči o průměru 610/630 mm, což mimo jiné znamená i zvýšení váhy stroje a tím i drtícího efektu hrud na poli. Dalšími dostupnými vály jsou TITAN 830 s předním crossboardem a secí nástavbou. Jedná se o agrotechnologický princip známý z Nového Zélandu, kdy v rámci přípravy půdy dojde k rozdrcení hrud pomocí crossboardu a následně setí/přisévání a válení v jednom přejezdu. Na jižní polokouli jde o oblíbenou metodu rychlého a efektivní setí. Zapomenout nesmíme ani na TERAN N pro použití ve vinohradu. Za zmínku stojí, že stroj byl upraven pro potřeby australského trhu a do země je dodáván s pracovními záběry 150 a 180 cm, dále je vybaven dělenou secí nástavbou, kdy 50 % objemu tvoří osivo a 50 % hnojivo. Jedním přejezdem, tak dochází k vyčesání staré trávy, přisetí, přihnojení a uválení porostu pomocí prismatického válce.

Australským farmářům je také k dispozici oblíbený secí stroje SMART 300 a samonakládací přepravník kulatých balíků PORTO V15.

Novinky
10 % Sleva na stroje SMS CZ
16 Červen 2024

Čeští farmáři se v červnu mohou těšit na představení techniky SMS CZ na domácí půdě, a to hned na dvou akcích. Nejprve 18. a 19. 6. zavítají rokycanské stroje na výstavu Naše pole do Zbýšova u Čáslavi a 20. 6. se představí na Zemědělské výstavě na Hadačce. Pro návštěvníky je navíc nachystána atraktivní prodejní akce v podobě 10 % slevy při nákupu techniky SMS CZ.

Severit G 1200
12 Červen 2024

Český výrobce techniky na zpracování půdy a luk, SMS CZ s.r.o. uvádí na trh nový model kompaktoru SEVERIT G s pracovním záběrem 12 m. Rozšíření se dočkala také řada hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o stroje se záběry 4 a 5 m.

Terres en fête - Arras
06 Červen 2024

Od 7. června do 9. června se koná francouzská výstava Terres en fête, která se s průměrnou návštěvností až 85 000 lidí řadí mezi významné zemědělské události v zemi s dopadem zejména pro střední a severní část Francie. SMS CZ bude u toho, na ploše E17 partnera Fumery Pieces budou k vidění hned 4 rokycanské stroje.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů