Hloubkový kypřič Talon

Hloubkový kypřič Talon je konstruován jako variabilní nářadí, které vyhoví všem nárokům provozovatele. Hlavní funkcí stroje je nadzvednutí, rozrušení a provzdušnění utužené půdy bez vytažení hlušiny z podorniční vrstvy. Míru agresivity radlic lze navíc ovlivnit nastavením jejich polohy v úchytech nebo jemný doladěním v závěsu traktoru.

  • provzdušnění půdy
  • narušení podorniční vrstvy 
  • obnova vsakování vody
  • podpora vzlínavosti

 

Šípový tvar základního rámu, na němž jsou osazeny pracovní orgány, zajišťuje plynulý chod i v těžkém terénu a umožňuje plynulou změnu rozteče slupic, které jsou proti přetížení jištěny střižným kolíkem, nebo hydropneumaticky. Jako doplňkové zařízení lze namontovat různé typy drobících válců.

  • Držení hloubky pomocí opěrných kol
  • Pracovní hloubka až 45 cm
Opěrná kola pro držení pracovní hloubky
Opěrná kola pro držení pracovní hloubky
Tříbodový závěs kategorie III a IV
Tříbodový závěs kategorie III a IV
Dvojitý rám šípového tvaru zaručující uspořádání slupic s vyšší průchodností.
Dvojitý rám šípového tvaru zaručující uspořádání slupic s vyšší průchodností.
* Hmotnost se střižným jištěním slupic Verze H- hydraulicky skládaný rám.

200/3

300/4

300/6

400/8

400/8 H

470/10 H

Počet slupic

3

4

6

8

8

10

Pracovní šířka (cm)

190

300

300

400

400

470

Transportní šířka (mm)

1990

2990

2990

4000

2990

2950

Pracovní hloubka (cm)

45

45

45

45

45

45

Min výkon (kW)

130

140

150

170

170

220

Hmotnost* (kg)

810

980

1160

1410

1620

3030

Pracovní rychlost (km/h)

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

Typy slupic

Příčně zahnuté slupice
Rovné slupice

Opěrné válce

Trubkový válec
Dvojitý vějířová válec

Ostatní

Hydraulické jištění radlic
Kotoučové krojidlo

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms