Hloubkový kypřič Talon Kombi

Hloubkový kypřič Talon Kombi je konstruován pro agregaci s dalším nářadím, např. podmítačem či sečkou. To je umožněno vlastním tříbodovým závěsem stroje a díky tomu je tak uživatel schopen zajistit několik operací jedním přejezdem. Hlavní funkcí stroje je nadzvednutí, rozrušení a provzdušnění utužené půdy bez vytažení hlušiny z podorniční vrstvy. Míru agresivity radlic lze navíc ovlivnit nastavením jejich polohy v úchytech.

  • provzdušnění půdy
  • narušení podorniční vrstvy 
  • obnova vsakování vody
  • podpora vzlínavosti

 

Základní rám z profilů 200x100x10 mm je standardně osazen příčně zahnutými slupicemi pomocí třmenů, což umožňuje měnit jejich rozestup nebo případně osadit rám jiným typem slupic.

  • Agregace pomocí mechanicky nebo hydraulicky ovládaného tříbodového závěsu.
  • Pracovní hloubka až 45 cm
Verze H- hydraulicky skládaný rám.

300/4

300/6

400/8

400/8 H

Počet slupic

4

6

8

8

Pracovní šířka (cm)

300

300

400

400

Transportní šířka (mm)

2990

2990

3990

2990

Pracovní hloubka (cm)

45

45

45

45

Min výkon (kW)

130

150

170

170

Hmotnost (kg)

790

980

1420

1510

Pracovní rychlost (km/h)

6-8

6-8

6-8

6-8

Typy slupic

Příčně zahnuté slupice
Rovné slupice

Ostatní

Hydraulicky ovládaná ramena

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms