Radličkový kypřič Atos

Atos je univerzálním strojem, který lze použít pro předseťovou přípravu i na posklizňové zpracování půdy v minimalizačních technologiích. Při montáži širokých radlic s křidélky lze půdu zpracovávat v hloubce 5-20 cm. V případě montáže samotných dlát lze dosáhnout hloubky až 30 cm.

 • 3 řady radlic
 • osová rozteč radlic 30 cm
 • Pracovní hloubka až 30 cm

 

Výhody:

 • robustní a kvalitně dílensky zpracovaná konstrukce rámu z ocelových profilů 100x100x8 a 120x100x8 mm.
 • jednoduchá údržba zaručená minimem mazacích míst a spolehlivými komponenty od špičkových dodavatelů
 • jednoduché ovládání/ nastavení stroje
 • možnost volby ze 4 typů jištění slupic proti přetížení a dalšího příslušenství pro práce ve všech podmínkách
 • dostatečně tuhé a zcela bezúdržbové pružné slupice S40 z profilu 40x40 mm se schopností výkyvu ve směru jízdy i do boku

Základní provedení typu Atos je tvořeno pevným nebo hydraulicky skládaným rámem osazeným třemi řadami šípových radliček, rovnacími pery a opěrným a drobícím válcem. Podle půdních podmínek lze standardně dodávaný prutový válec nahradit i za jiné typy. Pracovní hloubka se mění v závislosti na typu radlice. Stroj lze osadit dvojím typem slupic s jištěním pomocí střižného šroubu a dvojím typem slupic s pružným jištěním. Pružná ochrana proti přetížení je doporučena především do těžších a kamenitých půd.

 • 3 řady radlic s křidélky nebo jen samotnými dláty s osovou vzdáleností 300 mm
 • Smyková rovnací lišta s plynule stavitelnou výškou a pracovním sklonem per
 • Výškově stavitelný opěrný a drobící válec (trubkový)

 

Konstrukce stroje:

Atos 300- 360- nesený, jednodílný rám

Atos 440 N- nesený, hydraulicky skládaný, dvojdílný rám

Atos 480 H- nesený, hydraulicky skládaný, trojdílný rám

Atos 440 P- 500 P- polonesený, hydraulicky skládaný, dvojdílný rám

* Hmotnost stroje se střižně jištěnými slupicemi a trubkovým válcem.

Model

300

360

440 N

480 H

440 P

500 P

Min. výkon traktoru (kW)

80

120

130

130

120

130

Počet radlic

10

12

14

16

14

16

Rozteč radliček (cm)

29

29

31,5

30

31,5

31,5

Max. pracovní hloubka (cm)

30

30

30

25

30

30

Transportní šířka (mm)

2980

3950

2980

3000

2980

2980

Pracovní šířka (cm)

300

360

440

480

440

500

Rozměr pneu nápravy

-

-

-

-

400/60-15,5

400/60-15,5

Hmotnost * (kg)

1180

1400

2200

2300

3020

3500

Závěs

TBZ III/2

TBZ III/2

TBZ III

TBZ III/2

III

III

Pracovní rychlost (km/h)

7-12

7-12

7-12

7-12

7-12

7-12

Přepravní rychlost (km/h)

20

20

20

20

20

20

Opěrné válce

Trubkový válec

ø 540 mm

standardní typ válce

vhodný do všech běžných podmínek

DDL válec

ø 560 mm

vhodný do všech typů půd

výborný drobící účinek

výborný utužovací účinek

Cracker válec

ø 540 mm

vhodný do půd bez výskytu kamene

výborný drobící účinek

Pružinový válec

ø 520 mm

Vhodný do lehkých a středně těžkých půd 

Nižší lepivost 

 

Spirálový válec

ø 540 mm

Vhodný do středně těžkých, těžkých i kamenitých půd

U- válec

ø 560 mm

Vhodný do všech typů půd 

Nižší lepivost

Lepší drobivost

Orgány rovnací sekce

Rovcnací pera
Rovnací disky

Typy jištění/ slupic

Střižné jištění K

Jištění střižným šroubem

Rovná slupice

Šiře radličky 355 mm

3 pozice úhlu radlice

Střižné jištění B

Jištění střižným šroubem

Zahnutá slupice

Šiře radličky 370 nebo 240 mm

Pružné jištění S40

Jištění pružnou slupicí

Profil slupice 40x40 mm

Šiře radličky 355 mm

 

Pružné jištění P

Jištění vynutou pružinou

Zahnutá slupice

Šiře radličky 370 nebo 240 mm

Ostatní

Opěrná kola

Pro nesené modely

Secí nástavba

setí meziplodin nebo přihnojování jedním přejezdem

dostupná v objemech násypky 200-500 l

pohodlné ovládání z kabiny traktoru

není k dispozici

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms