Luční vály Golem

Luční vály jsou nezbytným nářadím pro údržbu trvalých travních porostů. Stroj vybavený dalším příslušenstvím dokáže zabezpečit veškeré jarní agrotechnické operace jedním přejezdem. Jednou z předností je i možnost dotížení válců vodní náplní až na hmotnost 11 500 kg, tedy na 2130 kg na 1 m záběru, což zaručuje perfektní rovnací účinek, který je hojně využíván např. při nápravě škod po divokých prasatech. Firma SMS nabízí výrobek, který vyniká jednoduchostí, provozní spolehlivostí a nenáročností na obsluhu i údržbu. Solidní dílenské zpracování celého výrobku s využitím nejkvalitnějších materiálů na exponovaných místech je garancí vysoké životnosti tohoto nářadí. 

  • rovnání pozemku
  • zamačkání kamenů
  • provzdušnění porostu  
  • vyčesání stařiny
  • přísev či výsev travních směsí, aplikace hnojiv

 

Perfektní kopírování terénu
Perfektní kopírování terénu
Možnost transportu válů včetně vodní náplně
Možnost transportu válů včetně vodní náplně
Automatický zámek křídel v přepravní poloze
Automatický zámek křídel v přepravní poloze

Model

300

540

Prac. šířka (cm)

300

540

Transp. šířka (mm)

3000

2560

Váha bez příslušenství (kg)

1980

4930

Váha vodní náplně (kg)

2900

4325

Pracovní rychlost (km/h)

5-10

5-10

Min. výkon (kW)

40

90

Standardní závěs

Oko ⌀40 mm

Rozporka kat. III

Standardní pneu

400/60-15,5

19/45-17

Typy válců

Hladký válec- stěna 10 mm
Hladký válec- stěna 14 mm
Hladký válec- stěna 20 mm
Válec Aerátor

Rovnací sekce

Brány dvouřadé s pevnou smykovou lištou

⌀ drátu 10 mm

 

Pružný smyk

mechanicky ovládaný

profil per 80x10 mm

Ostří pružného smyku

Ploché ostří
Ploché zahnuté ostří
Nožové ostří

Ostatní

Flotační kola

550-45-22,5

větší stabilita 

nižší tlak na půdu

Svahová brzda

Bubnová brzda prostředního válce

Vhodná do svažitého terénu

Secí nástavba

setí plodin, meziplodin nebo přihnojování jedním přejezdem

dostupná v objemech násypky 200-500 l

pohodlné ovládání z kabiny traktoru

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms