Field day in Austria

SMS CZ took major part at field show in Austria on Wednesday 15.8. near village Reinprechtspölla. More than three hundred people attended this event, although it was very hot weather and national holiday that day. Four machines from SMS CZ porfolio were prepared for field work exhibition.

Viewers admired precisious work done by both SMS stubble cultivators, share cultivator ARRAS 300 with three rows of shares as well as carried disc harrow ONTARIO 400 with hydraulically foldable wings. The roller TERAN N 300 equipped with sawing unit took audience attention too. The machine is usually used for grass land of meadows restoration, but it made a great job in a field application as it was shown in Austria.

The audience paid the biggest attention to the subsoiler TALON 300 mounted with six tines hydraulically protected with double wavy cutting roller which is suitable for work in stubble field. Farmers in Austria struggle this season with minimal rainfall and low soil moisture. Improvement of soil retention, aeration and overall soil remediation can be very well achieved with subsoiling cultivator from SMS CZ.

The seller of agricultural equipment SMS CZ and Zetor, as well as the main organizer of the event, Stefan Manhart highly praised the field day and looks forward to further cooperation.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms