Radličkový kypřič Finisher

Finisher je univerzální nářadí pro mělké i středně hluboké zpracování půdy. Kombinace pracovních orgánů a jejich uspořádání umožňují efektivně využít nářadí při prvním posklizňovém zpracování půdy, nebo v minimalizačních technologiích, kde se předpokládá zvýšený podíl rostlinných zbytků. Vysoká tuhost pružných slupic a váha stroje umožňují zpracovávat půdu až do hloubky 35 cm při prvním přejezdu v průměrných podmínkách.

 • Průměr disků 51 cm
 • Osová rozteč disků 125 mm
 • 4 řady radlic s osovou roztečí 250 mm
 • Pracovní hloubka až 30 cm

 

Výhody:

 • robustní a kvalitně dílensky zpracovaná konstrukce rámu z ocelových profilů 120x120x8 mm.
 • jednoduchá údržba zaručená minimem mazacích míst a spolehlivými komponenty od špičkových dodavatelů
 • jednoduché ovládání/ nastavení stroje
 • maximální průchodnost materiálu díky uspořádání radlic do 4 řad
 • dostatečně tuhé a zcela bezúdržbové pružné slupice S40 z profilu 40x40 mm se schopností výkyvu ve směru jízdy i do boku
 • standardně dodávaný DDL válec s perfektním drobícím a utužovacím účinkem schopným práce ve všech podmínkách
 • 2 řady hydraulicky výškově stavitelných disků a průměru 510 mm
 • 4 řady dlátových radlic D 60 na pružné slupici (profil 40x40 mm) s osovou vzdáleností 250 mm
 • Smyková rovnací lišta s plynule stavitelnou výškou a pracovním sklonem per
 • Krokově stavitelný opěrný a drobící válec DD

 

DDL válec s výborným drobícím a utužovacím účinkem.
DDL válec s výborným drobícím a utužovacím účinkem.
Volitelná disková sekce s hydraulicky nastavitelnou hloubkou.
Volitelná disková sekce s hydraulicky nastavitelnou hloubkou.
Integrovaná náprava pro snadné manévrování na pozemku.
Integrovaná náprava pro snadné manévrování na pozemku.
Jednoduchá a bezúdržbová rovnací pera za radličkovou sekcí pro dokonale zarovnané pole.
Jednoduchá a bezúdržbová rovnací pera za radličkovou sekcí pro dokonale zarovnané pole.
Nastavení pracovní hloubky pomocí klipů.
Nastavení pracovní hloubky pomocí klipů.