Na francouzské výstavě Terres en fête se představí 4 stroje SMS CZ

Od 7. června do 9. června se koná francouzská výstava Terres en fête, která se s průměrnou návštěvností až 85 000 lidí řadí mezi významné zemědělské události v zemi s dopadem zejména pro střední a severní část Francie. SMS CZ bude u toho, na ploše E17 partnera Fumery Pieces budou k vidění hned 4 rokycanské stroje.

„Do Francie úspěšně dovážíme naši techniku přes 15 let a za tu dobu jsme v zemi získali stovky spokojených zákazníků. Ostatně i dva naše produkty, radličkové kypřiče ARRAS a ATOS jsou speciálně vyvinuté dle požadavků francouzských farmářů. ARRAS navíc nese jméno podle regionálního střediska v jehož blízkosti se výstava koná, a i proto bude tento radličkový kypřič na stánku k vidění,“ říká Petr Jirsa, jednatel společnosti SMS CZ s.r.o.

Odborná i laické veřejnost se bude moci seznámit s modelem ARRAS 470 H. Stroj je vhodný pro předseťovou přípravu a pro hlubší prokypření a rozdrobení brázdy do hloubky až 20 cm. Uplatnění nalezne ale i v mělké posklizňové podmítce.

Stroje má hydraulicky skládaný rám, který je osazený třemi řadami dlátových radlic s osovou roztečí 22,5 cm. Radlice jsou proti přetížení chráněné pružnou slupicí z čtvercového profilu 35x35 mm. Do těžších podmínek lze stroj osadit slupicí se silnějším profilem 40x40 mm. Následuje zavlačovač s dráty o průměru 12 mm s plynule stavitelnou výškou a pracovním sklonem. Vše uzavírá stavitelný opěrný a drobící válec.

Dalším viděným strojem na akci z dílny SMS CZ bude hloubkový kypřič TALON CLASSIC 300/6 se šesti slupicemi, pracovním záběrem 3 m a pracovní hloubkou až 45 cm. Pracovní radlice stroje mohou být jištěny buď střižným šroubem, nebo při práci v náročnějších podmínkách hydropneumaticky. Navíc jsou k dispozici rovné nebo zahnuté slupice. Stroj slouží pro rozrušení, nadzvednutí a provzdušnění utužené půdy bez vytahování neúrodného podorničí na povrch.

Na akci se představí i předseťový kompaktor SEVERIT 400 H. Díky kombinaci různých typů pracovních orgánů je tento stroj schopen při jednom přejezdu srovnat pozemek, rozdrobit hroudy a zároveň precizně připravit seťové lůžko. Vystavovaný model je tvořen dvěma rámy, které jsou hydraulicky skládané kolmo na osu stroje. Pracovní záběr je 4 m a stroj dokáže kombinovat až 7 pracovních operací do jednoho přejezdu.

A zapomenout nesmíme na nesený model TERAN N 300 určený do zadního tříbodového závěsu traktoru. Pracovní záběr stroje je 3 m a vyniká univerzálností a snadnou manévrovatelností. Hodí se jak na údržbu trvalých travních porostů, tak do polních aplikací. Díky krátké konstrukci je těžiště stroje velmi blízko závěsu a je tak vhodný i pro méně výkonné traktory, nebo na svažité pozemky. Na výstavě bude stroj k vidění se secí nástavbou PS 200.

Zemědělská výstava Terres en fête se koná každé dva roky, na venkovní ploše přes 20 ha se představuje průměrně 500 vystavovatelů a průměrná návštěvnost akce je 85 000 osob. Akce se pyšní titulem významné zemědělské události pro oblast severně od Paříže.

Všichni jste srdečně zváni na stánek partnera Fumery Pieces na ploše E17.

Novinky
10 % Sleva na stroje SMS CZ
16 Červen 2024

Čeští farmáři se v červnu mohou těšit na představení techniky SMS CZ na domácí půdě, a to hned na dvou akcích. Nejprve 18. a 19. 6. zavítají rokycanské stroje na výstavu Naše pole do Zbýšova u Čáslavi a 20. 6. se představí na Zemědělské výstavě na Hadačce. Pro návštěvníky je navíc nachystána atraktivní prodejní akce v podobě 10 % slevy při nákupu techniky SMS CZ.

Severit G 1200
12 Červen 2024

Český výrobce techniky na zpracování půdy a luk, SMS CZ s.r.o. uvádí na trh nový model kompaktoru SEVERIT G s pracovním záběrem 12 m. Rozšíření se dočkala také řada hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o stroje se záběry 4 a 5 m.

Terres en fête - Arras
06 Červen 2024

Od 7. června do 9. června se koná francouzská výstava Terres en fête, která se s průměrnou návštěvností až 85 000 lidí řadí mezi významné zemědělské události v zemi s dopadem zejména pro střední a severní část Francie. SMS CZ bude u toho, na ploše E17 partnera Fumery Pieces budou k vidění hned 4 rokycanské stroje.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů