SMS CZ slaví 30 let, uvádí na trh produktové novinky a představuje nový vizuální směr

Český výrobce techniky na zpracování půd a luk, SMS CZ s.r.o. oslavuje v letošním roce 30 let své existence. U příležitosti oslav představuje nový hloubkový kypřič TALON GREEN určený pro louky a pastviny, novou generaci kombinovaného kypřiče FINISHER a nadělil si novou vizuální identitu, která výstižněji koresponduje s hodnotami a směřováním značky.

„Dne 19. 3. 2023 uplynulo přesně 30 let od zapsání společnosti SMS CZ s.r.o. v obchodním rejstříku. Tímto krokem odstartovala vzrušující cesta, během které jsme se transformovali v zavedenou a uznávanou společnost vyvíjející a vyrábějící kvalitní zemědělskou techniku, kterou dnes dodáváme na pět kontinentů světa. Úspěšně jsme také rozvinuli výrobní program v oblasti životního prostředí, kde se věnujeme realizaci spaloven a zařízení na čistění spalin.“ říká Petr Jirsa, jednatel společnosti SMS CZ, s.r.o.

Za 30 let své existence rokycanská společnost vyrobila a prodala 20 tisíc ks zemědělské techniky do 45 zemí světa. Aktuálně působí prostřednictvím obchodní sítě ve více než 35 státech světa. Své zastoupení má od Kanady až po Austrálii a Nový Zéland.

 

Nový hloubkový kypřič TALON GREEN

V jubilejním roce uvedla SMS CZ v průběhu srpna na trh nový hloubkový kypřič TALON GREEN určený pro hluboké zpracování a provzdušnění trvalých travních porostů bez narušení porostu a promísení struktury půdy a vytažení kamenů na povrch.

Mechanicky stavitelné krojidlo stroje nařízne svrchní vrstvu porostu, čímž otevírá povrch k hladkému průjezdu slupice, a to až do hloubky 35 cm. Nedochází tak k potrhání nebo poškození povrchu. Opěrný válec následně vše utuží.

K dispozici jsou TALON GREEN 300/3 a 300/4, pracovní záběr strojů je 3 m a liší se od sebe počtem slupic, kdy TALON GREEN 300/3 je osazen třemi rovnými slupicemi, zatímco TALON GREEN 300/4 čtyřmi.

Uchycení slupic na rám za pomocí šroubů a přítlačných desek umožňuje zemědělci měnit pozice slupice dle jeho potřeby. Slupice a opětný válec jsou příčně nastavitelné a jsou jištěny střižným šroubem, případně je možné využít hydraulické jištění.

Stroj může být vybaven trubkovým válcem, nebo Z válcem pro agresivní efekt kultivace trávy. Z válec je v nabídce v šířce stroje 3 m, nebo segmentově upravený, kdy jednotlivé segmenty se nachází za slupicemi.

TALON GREEN se odborné i laické veřejnosti poprvé představí na agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA, na stánku SMS CZ na ploše 201.

 

Nová generace KOMBINOVANÉHO kypřiče FINISHER

Výčet produktových novinek tím nekončí. Rokycanská společnost uvedla na trh totiž také novu generaci radličkových kypřičů FINISHER. Strojů. které nacházející uplatnění při prvním posklizňovém zpracování půdy, nebo v minimalizačních technologiích, kde se předpokládá zvýšený podíl rostlinných zbytků.

Inovovány byly modely FINISHER 300 a FINISHER 400 s pracovním záběry 3 a 4 m.

U nové generace strojů došlo k nahrazení původních slupic s jištěním proti přetížení dvojitě vinutými pružinami za nový typ s hydropneumatickým jištěním, tím se prohloubila pracovní hloubka stroje na 35 cm. Nová generace strojů se vyznačuje také prodloužením rozestupů pracovních sekcí, čím se snižuje riziko ucpání stroje rostlinnými zbytky.

FINISHER 300 je tvořen jedním pracovním rámem, zatímco verze 400 je tvořena dvěma pracovními rámy, hydraulicky skládanými kolmo vůči ose stroje.

Stroje jsou osazeny 3 řadami radlic s osovou roztečí 350 mm a s pracovní hloubkou až 35 cm. Průměr disků nových FINISHERŮ zůstává 51 cm, osová rozteč disků pak je 125 mm. Pracovní rychlost stroje může být až 15 km/h v závislosti na hloubce zpracování a výkonu traktoru.

Modernizované stroje se veřejnosti poprvé představí na výstavě Den Zemědělce v Kámeni (ČR).

Rozšíření nabídky secích strojů SMART

Došlo také k rozšíření produktové nabídky secího stroje SMART o model SMART 250. Nově tak jsou nabízeny dva modely, a to SMART 300 a SMART 250. Jedná se o identické stroje, které se liší pracovním záběrem, který je modelu SMART 300 3 m a u nového modelu SMART 250 2,5 m. SMART 250 najde uplatnění na malých výměrách, vinicích a v sadech. Je také vhodný na farmy, kde farmáři disponují traktorem o nižších výkonu.

 

Nová vizuální identita

U příležitosti oslav výročí představuje společnost také novou vizuální identitu. „Rozhodli jsme se historický milník využít k inovaci vizuální a marketingové cesty,“ upřesňuje motivaci firmy Petr Jirsa a dodává: „V první fázi bylo cílem nejenom inovovat tvář značky a firmy, ale stanovit hierarchii segmentů, kterým se jako společnost věnujeme.“

Vznikly tak celkem tři identity, které jsou propojeny tradičními a dominantními písmeny SMS. Smart machinery solution nově zastřešuje všechny segmenty, kterým se společnost věnuje, tedy Agro – výrobu zemědělských strojů, i Technology – projektování a výrobu spaloven a technologie na čištění spalin. V komunikaci bude nově každý segment jednoznačně rozlišitelný. Kombinace červenohnědé a šedivé barvy navazuje na dosavadní vizuální směr a odkazuje na půdu a železo, tedy prvky, ze kterých jsou výrobky SMS CZ vyráběny a pro které jsou určeny. Zkosené prvky loga, jejichž délka se směrem od kraje zkracuje pak dodává logu dynamiku a navozuje pocit pohybu, ostatně jako všechny stroje vyráběné v Rokycanech.

„Věřím, že odborné i laické veřejnosti, se nová vizuální cesta bude líbit. Zachycuje výstižněji hodnoty naší firmy a koresponduje i s aktuálními trendy v oblasti marketingu a komunikace,“ uzavírá představení Petr Jirsa.

S novým logem a konceptem se partneři i veřejnost začnou setkávat od letošního roku na veletrzích, strojích SMS CZ, webu, v tiskových materiálech, a jinde.

Novinky
10 % Sleva na stroje SMS CZ
16 Červen 2024

Čeští farmáři se v červnu mohou těšit na představení techniky SMS CZ na domácí půdě, a to hned na dvou akcích. Nejprve 18. a 19. 6. zavítají rokycanské stroje na výstavu Naše pole do Zbýšova u Čáslavi a 20. 6. se představí na Zemědělské výstavě na Hadačce. Pro návštěvníky je navíc nachystána atraktivní prodejní akce v podobě 10 % slevy při nákupu techniky SMS CZ.

Severit G 1200
12 Červen 2024

Český výrobce techniky na zpracování půdy a luk, SMS CZ s.r.o. uvádí na trh nový model kompaktoru SEVERIT G s pracovním záběrem 12 m. Rozšíření se dočkala také řada hloubkových kypřičů TALON MEDIUM o stroje se záběry 4 a 5 m.

Terres en fête - Arras
06 Červen 2024

Od 7. června do 9. června se koná francouzská výstava Terres en fête, která se s průměrnou návštěvností až 85 000 lidí řadí mezi významné zemědělské události v zemi s dopadem zejména pro střední a severní část Francie. SMS CZ bude u toho, na ploše E17 partnera Fumery Pieces budou k vidění hned 4 rokycanské stroje.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů