Stroje skladem

  -stroj do předního závěsu traktoru
  -válec DDH
  -osvětlení
  -cult sekce (2 řady kultivátorových per)

  Cena:
  0
  CZK

  -Pneu 11,5/80-15,3
  -závěs-pevné oko 40mm
  -Cambridge válce C510/530mm
  -5 dílný rám

  Cena:
  0
  CZK

  -nesený pevný rám
  -dvě řady disků průměru 510mm s roztečí 250mm
  -pracovní jednotky jištěné gumovým silentblokem

  Cena:
  0
  CZK

  -pevný nesený rám

  -6ks zahnutých slupic NIAUX jištěných střižným šroubem  

  -vlastní tříbodový závěs pro agregaci dalšího nářadí

  Cena:
  0
  CZK

  Kotouče typu C 510/530 (510= průměr hladkého kotouče, 530= zubatý kotouč)

  Světelná sada

  Cena:
  0
  CZK

  nový, skladový stroj

  dvě řady radliček s roztečí 420 mm

  jištění střižným kolíkem

  jedna řada rozhrnovacích talířů

  Cena:
  52 000
  CZK

  pevný nesený rám

  dvě řady slupic NIAUX jištěných střižným šroubem

  osová vzdálenost 250 mm

   

  Cena:
  112 000
  CZK

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms