Premiéra nové generace kombinovaného kypřiče FINISHER na Dni Zemědělce

Od 13. 9. do 14. 9. proběhne na letišti u obce Kámen u Pelhřimova zemědělská výstava Den zemědělce. Na tradiční akci představí SMS CZ celkem sedm strojů, přičemž premiéru si zde odbyde nová generace kombinovaného kypřiče FINISHER. K vidění bude i novinka TALON GREEN, hloubkový kypřič pro louky a past  viny představený před několika dny v Českých Budějovicích.

„Bylo našim cílem uvézt produktové novinky ještě před začátkem podzimních prací na poli a loukách, což se nám podařilo. Po TALONU GREEN, zcela nové modelové řadě hloubkového kypřiče určeného pro louky a pastviny bude mít v obci kámen svou premiéru inovovaný kombinovaný kypřič FINISHER, všichni jste na nás stánek srdečně zváni,“ říká Petr Jirsa, jednatel SMS CZ s.r.o. a dodává „Výčet produktových novinek tím ale nekončí, nově jsme také rozšířili nabídku secích strojů SMART o model SMART 250 s pracovním záběrem 2,5 m. Stroj je určen na menší výměry, do vinic a k farmářům pracující s traktory o nižších výkonech.“


Pozvánka na Den Zemědělce

Na výstavě Den Zemědělce bude k vidění hned sedm strojů včetně dvou novinek.

TALON GREEN je novým modelem hloubkového kypřiče určeného pro hluboké zpracování a provzdušnění trvalých travních porostů bez narušení porostu a promísení struktury půdy a vytažení kamenů na povrch. Mechanicky stavitelné krojidlo stroje nařízne svrchní vrstvu porostu, čímž otevírá povrch k hladkému průjezdu slupice, a to až do hloubky 35 cm. Pracovní záběr stroje je 3 m a nabízeny jsou dva modely TALON GREEN 300/3 a TALON GREEN 300/4.


TALON GREEN

Další novinkou je inovovaný kombinovaný kypřič FINISHER. Stroj nachází uplatnění při prvním posklizňovém zpracování půdy, nebo v minimalizačních technologiích, kde se předpokládá zvýšený podíl rostlinných zbytků. U nové generace stroje došlo k nahrazení původních slupic s jištěním proti přetížení dvojitě vinutými pružinami za nový typ s hydropneumatickým jištěním, tím se prohloubila pracovní hloubka stroje na 35 cm. Novinka se vyznačuje také prodloužením rozestupů pracovních sekcí, čím se snižuje riziko ucpání stroje rostlinnými zbytky. K dispozici jsou opět dva modely FINISHER 300 a FINISHER 400, přičemž druhý jmenovaný je tvořený dvěma pracovními rámy, hydraulicky skládanými kolmo vůči ose stroje.

K vidění budou na akci dále oblíbený secí stroj SMART 300, prutové brány LANIO 600, cambridge vály TERAN 1020, kompaktor SEVERIT 500 a luční vály GOLEM 540.

Je zkrátka na co se těšit a s čím se seznámit. Všichni jste srdečně zváni na stánek SMS CZ.


FINISHER 300 - nová generace

Novinky
TALON GREEN v Belgii
13 Únor 2024

Podzimní novinka TALON GREEN, hloubkový kypřič určený na louky a pastviny, od české výrobce zemědělské techniky SMS CZ bude poprvé představen belgickým zemědělcům na výstavě Agridagen konané od 16. 2. do 18. 2. 2024 Odborné i laické veřejnosti se společně s novinkou představí ještě další čtyři stroje SMS CZ.

30 ledna 2024

Období jara přináší také potřebu věnovat pozornost stavu luk a pastvin. Tedy napravit škody způsobené přes zimu černou zvěří, zvážit vyčesání mechů, šetrné prokypření a provzdušnění půdy, stejně jako případný přísev. Všechny tyto úkony lze uskutečnit s využitím největších lučních válů na trhu GOLEM od české společnosti SMS CZ. A protože není nad zkušenost farmáře, zajeli jsme vyzpovídat pana Jungvirta z Čech, jak mu jeho GOLEM 540 pomáhá v jeho práci a potřebách.

SMS CZ Newsletter
19 Prosinec 2023

Vánoční vydání našeho SMS CZ Newsletteru. Přejeme příjemné počtení na závěr roku

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů